ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА: „ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРАКТИЧНОТО ПЧЕЛАРСТВО“

Дата: 20 октомври 2021 г. (сряда)
Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.; Краен час: 12:00 ч.
Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!
Линк за регистрация: https://forms.gle/6YtkzbKtzJvaYytV7

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд)

ТО на НТС - Кюстендил отправя към всички пчелари Покана за участие.

Вижте повече: