На 21 октомври 2022 година от 16 часа в Дом на наука и техниката - Кюстендил ще се проведе онлайн НФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:
„ОКОНЧАТЕЛНО ЗАЗИМЯВАНЕ, КОНТРОЛ ПРЕЗ ЗИМАТА И ИЗЗИМЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА ПЪРВА ГЛАВНА ПАША“.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата на организаторите - Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд).и Програмата на семинара
ТО на НТС - Кюстендил Ви предлага да се включете в семинара!