БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ КЮСТЕНДИЛ
Гр.Кюстендил,ПК 2500 бул.“Македония“ №2,тел:0887 680 973
ТОО – Кюстендил на НССЗ
ТЕРЕТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ КЮСТЕНДИЛ

ВИ КАНЯТ
НА ОРГАНИЗИРАНИЯ СЕМИНАР
„ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ВАРОАТОЗАТА ПРИ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

ЛЕКТОР Blagojce Najdovski водещ пчелар и рационализатор от гр.Велес Република Северна Македония
МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2022 г от 17.00ч./Петък/ В ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА КЮСТЕНДИЛ, бул.“Македония“ № 2, ет.2,зала № 4
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИСЪСТВАТ