На 24 февруари 2023 година (петък) от 10.00 часа в Дом на наука и техниката - Кюстендил, бул. "Македония"2 ще се проведе Информационна среща на тема: "Взможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделските и селските райони за периода 2023 - 2027 година. Организатор е Национална служба за съвети в земеделието - Териториален областен офис - Кюстендил.
Заповядайте.
Предлагаме Ви Поканата и Програмата на срещата