nsz to knНа 14.12.2023 г. (четвъртък) от 10:30 часа, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – ТОО Кюстендил и Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели организират уебинар на тема: "Ползи от сдружаването на земеделските стопани. Възможности за финансиране на признати групи и организации на производителите по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските района 2023 -2027 г."

Приложено Ви изпращам покана и програма на събитието, в която ще откриете повече информация.