programa r4 r 2ТО на НТС - Кюстендил има регистриран център за професионално обучение (ЦПО). Информация за него може да се получи от Регистър на центровете за професионално обучение - НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ( официална интернет страница).
ТО - НТС - Кюстендил е доставчик на обучение както  за придобиване на професионална квалификация (ПК) , така и за ключови компетентности (КК)

1234567

programa r4 r 4

 

 

Понастоящем ТО е доставчик на обучение следните ключови компетентности:

Цифрова компетентност - средно ниво на общи дигитални уменния и Цифрова компетентност - базово ниво.

Многоезикова компетентност  - англииски и немски език.

Повече информация за всички желаещи да се включат в обученията по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 и НПВУ - Дома на техниката - Кюстендил, бул. "Македония" 2  - Ваня Стоилкова -0878214167

 

kl komp