pokana programa inf sresta 08 7 2024Нa 8 юли (понеделник) 2024 година в залата на НТС - Кюстендил, бул. "Македония" 2 от 10.00 часа ще се проведе информационна среща на тема: Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023 - 2027г. и Директни плащания – кампания 2024 г.  Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Благоевград)
Участниците ще се запознаят с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления през 2024 г. По време на срещата експертите ще представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните. Експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с:
Главен експерт Антоанета Миленкова: тел. 0882488410

Очакваме Ви!

Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата