ТО на НТС - Кюстендил

ПРОГРАМА ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА - РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО
Покана - Информационна среща-семинар на НССЗ
Програма на срещата на тема : „Нови акценти в нормативната база при употреба на препарати за растителна защита и торене“
ОТЧЕТ за научно-техническата дейност на ТО на НТС за 2016 г.
ПЛАН за научно-техническата дейност на ТО на НТС за 2017 г.
ПРОГРАМА НА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР НА ТЕМА: „ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО. ЗАЗИМЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА”
ПРОГРАМА ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА ТЕМА: „Контрол върху употребата на продукти за растителна защита, фитосанитарен мониторинг на територията на област Кюстендил “
ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ” - програма
Робоработилници „Разбивачки на стереотипа“
Програма на срещата - семинар
Покана за открит ден " Добри практики в овощарството"
Програма на сенинар на тема:„ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ”
Програмата на информационен семинар за земеделски производители
Покана за Общо отчетно-изборно събрание на сдружение "Териториална организация на научно-техническите съюзи" град Кюстендил.
Семинар на тема „Новаторски технологии в пчеларството"
Програмата на семинара - „Рискове за пчелите свързани с растителното здраве"
Покана за онлайн семинар - 19 февруари 2021 година
ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА:„ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРАКТИЧНОТО ПЧЕЛАРСТВО“ - 20.10.2021 г.
Поканата за семина на тма: "Агролесовъдни практики подходящи за прилагане в България. Екологични и икономически ползи за обществото и земеделските стопани"
 
 
Powered by Phoca Download