Уважаеми селскостопански производители,

Известна е славата на Кюстендил, като овощна градина на страната ни. И това не е случайно. Наред с природните дадености, използваме науката и се стремим да я прилагаме в отглеждането на овошките.
Предоставяме на Вашето внимание видео материал: " Зимна резитба на овощни дървета".
Идеята е да Ви помогнем в предстоящата резитба .
Професор Домозетов - доскорошен директор на Институт по земеделие - Кюстендил и настоящ член на УС на НТС ще Ви представи полезни съвети, както и нагледно ще обясни какво трябва да знаем за резитбата

УС на НТС - Кюстендил благодари на професор Домозетов и пожелава успех в резитбата на всички
селскостопански производители.

Дата: 20 октомври 2021 г. (сряда)
Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.; Краен час: 12:00 ч.
Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!
Линк за регистрация: https://forms.gle/6YtkzbKtzJvaYytV7

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки – гр. Костинброд).

ТО на НТС - Кюстендил отправя към всички пчелари Покана за участие.

Вижте повече:

 

Уважаеми членове на териториалната организация на НТС - Кюстендил,

Управителният съвет Ви поздравява с Новата 2021 година и Ви пожелава здраве, благополучия и успехи!

За много години!

 

На 26.10.2020 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Новаторски технологии в пчеларството. Ефективност при лечение на вароатозата”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 14 фермери – пчелари и други заинтересовани лица от област Кюстендил.

На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на пчеларите нови биогенни средства за лечение на вароатозата. Лектора акцентира върху подходящите срокове и дози на третиране, както и начините за поставянето им в пчелния кошер.
През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов запозна фермерите с устройството на зимното кълбо в кошера, подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху добрата вентилация в пчелното гнездо през зимата, като едно от най-важните условия за успешното зимуване на пчелните семейства.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Ето и програмата на семинара:

На 24 септември 2020 година в заседателната зала на втория етаж в Дом на техниката - Кюстендил се проведе Общото отчетно - изборно събрание на Териториалната организация на НТС - Кюстендил.

Присъстваха 37 от общо избрани 52 представители на ТО на НТС от различни дружества.

Отчетена бе дейността за периода юни 2015 - септември 2020. Обсъдени и бяха приети промени в Устава на ТО на НТС, в съответствие с настъпили изменения  в нормативните документи.

Избран бе Управител съвет от 9 членове. На проведено първо заседание на УС за Председател бе избран Георги Тодоров и за секретар - Ваня Стоилкова.

Александър Христов - дългогодишен председател на ТО на НТС  се отегли по свое желание от заеманата длъжност.

Най - сърдечно благадарим на Сашо Христов за добросъвестната и всеодайна работа, като му пожелаваме здраве и дълголетие.