На 05 април 2023 г. учителите от ОУ „Проф. Марин Дринов“ Георги Тодоров и Невена Кукова проведоха STEM урок по човекът и природата и роботика на тема „Танцът на пчелите“ с ученици от V и VI клас пред учители и гости на учебното заведение.

Младите естествоизпитатели показаха своите знания за важната роля на пчелите в природата. Запознаха присъстващите със значението на така наречения „танц на пчелите“, след което приложиха тези знания в работата си с роботите. Специален гост на събитието беше г-н Тихомир Стоицов, председател на сдружение „Пчела“ и член на Управителния съвет на ТО на НТС  гр. Кюстендил. Той изнесе пред присъстващите любопитна информация, свързана с живота на пчелите и подари на малките участници вкусен мед.

Навярно участниците са бъдещи откриватели в необятното поле на науката.

 
tanc-01
tanc-02
tanc-03
tanc-04
tanc-05
tanc-06
tanc-07
tanc-08
tanc-09
tanc-10
tanc-11
tanc-12

На 04.04.2023 г. в сградата на НТС гр. Кюстендил се проведе семинар на тема „Нови методи за борба с вароатозата и други болести при пчелите”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил. Гост- лектор на семинара беше проф. Калинка Гургулова – експерт в областта на пчеларството. В семинара се включиха 30 участника – земеделски стопани, любители и професионални пчелари и др.
През първата част на събитието проф. д-р Калинка Гургулова – експерт в областта на пчеларството, запозна участниците с начините за борба с вароатозата във връзка с климатичните промени. Тя обърна внимание, че правилната и навременна диагностика в акредитирани лаборатории и редовния мониторинг от страна на пчеларя, решава, в по-голямата си част, проблемите в следствие на вароатозата. Проф. д-р Гургулова даде насоки и примерна схема за третиране на заболяването и какви ветеринарномедицински продукти са най-подходящи и най-ефикасни за борба с това сериозно заболяване по пчелите. Пчеларите получиха информация и за възможностите за борба с нозематозата и други актуални болести при пчелите.
Бяха зададени редица въпроси от участниците, на които проф. д-р Гургулова предостави интересни и практични съвети.
През втората част на семинара Ивона Новакова, главен експерт-координатор в териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил, запозна присъстващите със стъпките за изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г., като обърна внимание на сроковете и заложените цели и дейности в Бизнес плана и какви са основните грешки, които земеделските стопани допускат при изпълнението му.
С възможностите за подпомагане по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. за стопанства в сектор „Пчеларство“, присъстващите бяха запознати от Румяна Георгиева – старши експерт в териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил. Пчеларите изслушаха с интерес представената презентация, като основен въпрос беше: „Кога ще се отвори секторната програма?“, за да могат да се възползват от предоставените добри възможности за подпомагане. Проведе се се дискусия относно „Рационализиране на подвижното пчеларство“, като всеобщото мнение беше, че в нашия регион е почти неприложимо прилагането и.

Благодарим на организаторите и участниците в обучителния семинар.

sresta-1
sresta-2
sresta-3
sresta-4
sresta-5
sresta-6
sresta-7

 

 

На 24.02.2023 г. в Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил. Интересът към мероприятието беше голям. Присъстваха над 80 участника – земеделски стопани - предимно овощари и пчелари, както и представители на браншови организации и представители на държавни структури – ОДБХ, ОСЗ и ДФЗ от област Кюстендил.

 На събитието ст. експерт Румяна Георгиева от ТОО на НССЗ представи информация за  т.нар. „условност“, включваща Националните стандарти за  поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/ и Законоустановените изисквания за управление /ЗИУ/.

Ивона Новакова - гл. експерт в ТОО - Кюстендил запозна аудиторията с интервенциите под формата на преки плащания – ОПДУ, ДППДУ и др., Новата зелена архитектура  - Еко схемите, Обвързаното с производството подпомагане на доходите и Преходна национална помощ.

През втората част на информационната среща мл. експерт Григор Велинов осведоми присъстващите за възможностите за финансиране, свързани със задълженията в областта на околната среда и климата и задължения в областта на управлението – Биологично растениевъдство, Биологично пчеларство, Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатичните условия чрез практики за интегрирано производство и пр.

Светослава Йорданова – мл. експерт в ТОО – Кюстендил представи на срещата Интервенции за развитие на селските райони в периода 2023-2027 г., т.ч.: Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, Подпомагане на много малки земеделски стопанства, Инвестиционни интервенции и др.

По време на информационната среща участниците задаваха въпроси във връзка с документите, които се изискват при доказване на реализацията при участие по интервенциите за обвързаното с производство подпомагане на доходите. Дискутираха се и въпроси свързани с изискванията на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, в т.ч. и поддържане на минимална почвена покривка на обработваемите площи с цел предотвратяване на ерозионните процеси. 

Гл. експерт Ивона Новакова запозна присъстващите с проекто - наредбите по подмерки 22.1 и 22.2 относно извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от  руското нашествие в Украйна.

otzvuk-1
otzvuk-2
otzvuk-3

                                                                                                                                         

 

 

На 4 април 2023 година от 14 до 17 часа в Дом на науката и техниката - Кюстендил ще се проведе информационно обучителен семинар на тема: "Нови методи за борба с вароатрозата и други болести при пчелите".

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата.

Очакваме Ви!

На 24 февруари 2023 година  в Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил. Интересът към мероприятието беше голям. Присъстваха над 80 участника – земеделски стопани - предимно овощари и пчелари, както и представители на браншови организации и представители на държавни структури – ОДБХ, ОСЗ и ДФЗ от област Кюстендил.
На събитието ст. експерт Румяна Георгиева от ТОО на НССЗ представи информация за т.нар. „условност“, включваща Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/ и Законоустановените изисквания за управление /ЗИУ/.
Ивона Новакова - гл. експерт в ТОО - Кюстендил запозна аудиторията с интервенциите под формата на преки плащания – ОПДУ, ДППДУ и др., Новата зелена архитектура - Еко схемите, Обвързаното с производството подпомагане на доходите и Преходна национална помощ.
През втората част на информационната среща мл. експерт Григор Велинов осведоми присъстващите за възможностите за финансиране, свързани със задълженията в областта на околната среда и климата и задължения в областта на управлението – Биологично растениевъдство, Биологично пчеларство, Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатичните условия чрез практики за интегрирано производство и пр.
Светослава Йорданова – мл. експерт в ТОО – Кюстендил представи на срещата Интервенции за развитие на селските райони в периода 2023-2027 г., т.ч.: Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, Подпомагане на много малки земеделски стопанства, Инвестиционни интервенции и др.
По време на информационната среща участниците задаваха въпроси във връзка с документите, които се изискват при доказване на реализацията при участие по интервенциите за обвързаното с производство подпомагане на доходите. Дискутираха се и въпроси свързани с изискванията на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, в т.ч. и поддържане на минимална почвена покривка на обработваемите площи с цел предотвратяване на ерозионните процеси.
Гл. експерт Ивона Новакова запозна присъстващите с проекто - наредбите по подмерки 22.1 и 22.2 относно извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна.

 

 

sresta-1
sresta-2
sresta-3