На 24.02.2020 г. в Дом на Техниката - Кюстендил се проведе семинар „Електронна система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства – Bee Digital“. Семинарът е организиран от Браншови пчеларски съюз „ПЧЕЛА“ гр.Кюстендил и Териториална организация на научно-техническите съюзи гр.Кюстендил, като  бе посетен от 29 пчелари.
Г-жа Велина Иванова представител на „Биоиновации“ гр. Пловдив представи на присъстващите новото изделие на фирмата Електронна система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства – Bee Digital, предназначена за получаване на информация за живота и състоянието на пчелното семейство в кошера, като измерва дневен принос и разход,брой на влизащите и напускащи кошера пчели. Поддържа GPS координати, като в бъдеще ще бъде доработено със звукови датчици за контролиране на състоянието на пчелното семейство и ще бъде доразвито като охранителна система. Представен бе и тестер три в едно за определяне степента на опаразитяване с вароа деструктор. лекторката запозна присъстващите и с рамчета за добиване на мед в пита, декристализатор за втечняване на мед в тенекия без влошаване на показателите му.

Семинарът премина при значим интерес от страна на пчеларите.

Близо 300 земеделски производители участваха в информационна кампания за директните плащания, която се проведе на 18 февруари 2020 година в Кюстендил. Дискутираните теми бяха свързани с новите моменти в условията по схемите за директни плащания и подаването на заявления. Бяха обсъдени и предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г., както и актуални въпроси по държавните помощи. На срещата ще присъства зам.-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов. Ето част от неговото изказване:
"Над 2 200 хектара са площите с плододаващи черешови сортове в Кюстендилско, подпомогнати по различните програми, което е ръст от около 30% за последните 5 години."
„Най-важното е да чуем гледната точка на земеделците, да имаме обратна връзка, защото е важно да бъде чуто тяхното мнение. Всички в хода на дискусията предложения и въпроси ще бъдат отчетени при изготвянето на стратегическия план за новият програмен период. За мен е изключително удоволствие да бъда тук в Овощната градина на България. В момента земеделските площи, които са в Кюстендил, са от порядъка на 95 000 хектара или малко под 2% от използваемите земеделски площи.

Наблюдаваме 30% ръст на брутната добавена стойност от селското стопанство, достигайки около малко под 80 000 000 лв., или 30% увеличение за предходните 4-5 години. Изключително съм радостен да ви съобщя, че площите с рекултивирани череши, подпомогнати по различните програми, са в порядъка на над 2200 хектара. Отчитаме ръст в последните 4 години от 30% също. И важното е да се обърне внимание, че всяка пета череша е произведена от област Кюстендил. Разбира се, тук са застъпени много други производства и зърнени култури и технически, но черешата е водеща. За последните 4 години отчитаме и 320% ръст на картофопроизводството, което от 312 хектара, в момента сме на близо 1000 хектара картофи. Общо взето 10% от заетите работят в Кюстендил в сферата на земеделието. Изключителен фокус върху земеделското производство“, заяви зам.-министър Чавдар Маринов.

Зам.-министър Чавдар Маринов заяви, че има възможност и за изграждане на преработващи предприятия в региона.

„Има мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони, по които е възможно да бъдат изградени. Говоря за подмярка 4.2. за преработвателни предприятия. Разбира се, има и други мерки за подпомагане. Говоря за групи и организации на производители. В момента имаме адекватен инструмент за подпомагане, това са т.нар. оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците.

В момента, когато има вакуум от мерки за подпомагане, това е удачен инструмент, с които биха могли и са допустими изграждането на такива инвестиции за преработка, хладилни складове, за първична обработка на черешата, тъй като тя е изключително експортен продукт и призовавам повечето земеделци да се поинтересуват за създаването на такива организации на производители“, допълни Маринов.

Стопаните бяха запознати с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“ и с преговорния процес на ниво Европейски съюз за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

 На 13.02.2020 г. се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил – Открит ден под надслов „Добри практики в овощарството “.
Интересът към мероприятието и тази година беше много голям. Открития ден посетиха над 135 земеделски стопани, любители и професионални овощари.
През първата част на събитието доц. д-р Димитър Сотиров запозна аудиторията с основните принципи на резитбата и присаждането на овощните видове. Акцентира върху целта и задачите на резитбените операции в овощните градини – формиране, просветляване и подмладяване. Нагледно демонстрира на присъстващите различни методи и техники на присаждане при овощните видове: "Т образ", "Чип бъдинг", "Разцеп", "Под кора", "Кози крак", "Обикновена копулация", "Подобрена копулация" и „Страничен зарез".
Проф. д-р Живко Давчев от Университета Св. Св. Кирил и Методий в Скопие, представи на фермерите добри практики свързани с оползотворяване на отпадната дървесина от овощните градини, прилагани в земеделските стопанства в Република Северна Македония. Лектора демонстрира машини и оборудване за пелети и брикети.
Ас. д-р Вилина Петрова запозна присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълката и крушата. Лекторът представи и примерни схеми за борба с вредителите, както и разрешените средства за растителна защита.
Експерти от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства от Тематичната програма за малки земеделски стопанства“. Също така бяха представени и актуалните възможности за финансиране по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
През втората част на открития ден ас. Таня Симеонова направи демонстративна резитба на ябълка и череша. Демонстраторът показа детайлно, както резитба за формиране на младите насаждения така също и резитба за плододаване при по-стари насаждения. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането им.

На 13 февруари (четвъртък) 2020 година, от 10.30 часа в Институт по земеделие - Кюстендил ще се проведе Открит ден „Добри практики в овощарството". Организатори са Институт по Земеделие - Кюстендил и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието .

В програмата са включени лекции и демонстрации, както следва:

Теми на лекциите:

Основни принципи на резитба и присаждане /доц. д-р Д. Сотиров, ИЗ-Кюстендил/;

Механизация и оборудване за използване на отпадната дървесина от овощни градини и лозя/Проф. д-р Живко Давчев, Университет “Св. св. Кирил и Методий”, Скопие, Република Северна Македония/;

Схеми за растителна защита при череша, слива и ябълка/гл. ас. д-р В. Петрова, ИЗ-Кюстендил/; Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г./експерт от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил/

Демонстрации:
✓ Резитба за формиране и плододаване при ябълката и черешата
/ас. Т. Симеонова, ИЗ-Кюстендил/
✓ Подмладяваща резитба при черешата
/доц. д-р Д. Сотиров, ИЗ-Кюстендил/
✓ Машини за преработване на отпадната дървесина от овощни градини
/Проф. д-р Живко Давчев, Университет “Св. св. Кирил и Методий”, Скопие/

ТО на НТС - Кюстендил и отганизаторите на открития ден на „Добри практики в овощарството" Ви канят на 13 февруари, от 10.30 часа в Институт по земеделие - Кюстендил.

Това е най- често задавания въпрос за овощните градини в Кюстендилско през първите месеци на 2020 година.За сега място за тревога няма. Предлагаме Ви становището на експерти от Институт по земеделие - Кюстендил - Димитър Сотиров - зам. директор и Велина Петрова - експерт.
Безводието на този етап е по-опасно за овошките, отколкото топлата зима до момента. Липсата на валежи от миналата година до сега могат да доведат до по-лошо качество на плодовете.
Заради по-високите температури през зимните месеци за сега няма опасност за развитието на дръвчетата.

„Още от миналата година от лятото се наблюдава една продължителна суша, която даде отражение на миналогодишната реколтата. Плодовете бяха освен по-малко количество и в по-лошо качество. Така,че липсата на валежи - цяла зима няма нормален дъжд или сняг, който да направи влагозапасяване на почвата, неминуемо ще даде отражение на развитието на овощните дървета, в последствие на реколтата. Един от начините е поливката. Препоръчвам на стопаните, там където имат възможност да направят още през ранно пролетните месеци да направят една добра влагозапасяваща поливка, а да не чакат лятото, тъй като за овощните дървета е необходимо почвения слой от 1-1,5 метър да бъде влагозапасен. Друго мероприятие да запаси влагата в почвата е по-честото обработване на почвата. Да се поддържа в рохкаво състояние. Известно е, че рохкавия слой предпазва от изпаряване от по-долните слоеве на влагата от почвата“ - заяви Димитър Сотиров

За сега по високите средни температури за зимата не са предпоставка за по-ранно развитие на вредителите и болестите по овощните видове.

„Всяко едно насекомо изисква определена сума температура, за да завърши своето развитие, известна като термална константа. Сумата на ефективните температури се изчислява, като от среднодневната температура на въздуха се изважда долният праг на развитие на даденото насекомо. Той е различен при всяко едно насекомо. За пример ще дам плодовия червей, който има долен праг на развитие 10 градуса. И всяка температура над 10 градуса се сумира и се получава една сума при която започва да се развива. До този момент през месец януари нямаме такива температури и до сега. Така,че все още всичко е в покой. По отношение на болестите, стопаните трябва да се подготвят за т.нар. зимно или ранно пролетно пръскане. Да си погледнат техниката, да си настроят дюзите и да изберат препарат. Най-често се използват медни препарати през този период. Дюзите трябва да са по- широки, да може да се образува едра капка. Целта е добро обливане на короните и стволовете на дърветата, за да може разтвора да достигне до всички пукнатини и неравности“, заяви експертът от Института по земеделие Велина Петрова.