Община Кюстендил и Института по земеделие – гр. Кюстендил организират за 13- та поредна година “Празник на плодородието“. Той ще се проведе в дните 2- 4 октомври 2020г. на пл.“Велбъжд“

Посетителите ще се насладят на изобилието на плодородния кюстендилски край, известен като “Овощната градина на България”. Програмата включва изложение на красиво а ранжирани маси от местни производители, читалища, детски градини, институции и организации, изложение на произведения на художници и занаятчии от цялата страна. В тридневния форум жителите и гости на града могат да се включат в арт- работилници и атрактивни състезателни игри. Всичко това е съпътствано от богата музикална програма.

“Празникът на плодородието” има конкурсен характер с награди за най-добро и атрактивно представяне на участниците.
ВИЖТЕ уникални произведения на изкуството, създадени от всичко, което е родила нашата земя!

ДОКОСНЕТЕ се до изобилието, възнаградило човешкия труд!

 

На 24 септември 2020 година от 15 часа ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание на сдружение "Териториална организация на научно-техническите съюзи" град Кюстендил.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата.

 

 

В средата на месец август - 15 август е “Успение на Пресвета Богородица” и Кюстендил отбелязва “Панагия” - Въздигане на хляба.

“Панагия” е името, с което се нарича Богородица, въздигането и обредното разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане заедно.
Културният форум "Панагия - Въздигане на хляба" се подготвя от Общината в Кюстендил - отдел "Култура и духовно развитие".

Събитието се прави ежегодно, от 2008година. През 2020 година предстои да се проведе на 14 и 15 август .
Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата на Културният форум "Панагия - Въздигане на хляба"

 

14.08.2020 г.
Църква „Свети Никола”,
с. Слокощица - 10:00 ч.

Традиционно замесване на Богородичен хляб

15.08.2020 г.
Градинката пред Обреден дом

10:00 ч.
Изложение на обредни хлябове

12:00 ч.
Водосвет за здраве и благоденствие

Празнична програма

Етнографско представяне на културното наследство

Заповядайте в Кюстендил и посетете културния форум "Панагия - Въздигане на хляба"!

Овощната градина на България – Кюстендил ежегодно посвещава няколко дни от месец юни на кюстендилската череша.
Изложението на плодовете на овощния труд за страната започва от гр. Кюстендил през 1896 г., когато е учредена Първата национална овощарска изложба и градът получава званието “Майка на българското овощарство”.

Събитието се провежда ежегодно от 2008 година и се организира от Община Кюстендил, съвместно с Институт по земеделие - Кюстендил, който представя разнообразието и новостите в черешопроизводството у нас.

Ето програмата на Празника:


26-28 ЮНИ - 10:00 часа

Базар на кюстендилски череши
Изложение на местни занаятчии и производители

 27 ЮНИ - 11:00 часа

Официално откриване на празника

 27-28 ЮНИ - 10:00 часа

 

Изложба-базар на череши и черешови произведения, с участието на Институт по земеделие – Кюстендил и читалища от Община Кюстендил

 Във връзка с въведените противоепидемични мерки в страната тази година организаторите си запазват правото за промяна в програмата.

Елате в Кюстендил, за да преживеят очите и сърцата ви неповторимата радост от сладостта и красотата на черешовия плод!

На 27.02.2020 г. се проведе Семинар с демонстрация „Иновативни технологии при създаване и отглеждане на овощни насаждения“ организиран от Териториална организация на НТС гр. Кюстендил и Лесотехнически университет с подкрепата на НССЗ – Териториален областен офис Кюстендил.

Целта на семинара е създаване на условия и среда за директен контакт между академичните среди, професионалистите от практиката, бизнеса и местната общественост за трансфер на знания и технологии с оглед повишаване на информираността на обществото по отношение на последните тенденции в овощарството.
Интересът към мероприятието беше голям. Семинарът посетиха над 80 земеделски стопани, както и ръководители на земеделски организации от районите на Кюстендил, Благоевград, Дупница, Роман, Сливен, Стара Загора, Добрич и Перник, студенти и ученици в областта на Агрономството. Семинара посетиха Зам. Кмета на Община Босилеград с група производители и представители на земеделски стопани от Република Северна Македония.
По първите две теми „Създаване на овощни насаждения, маркиране и засаждане“ и „Резитба за формиране, плододаване и подмладяване на овощните видове“ лекторът проф. д-р Д. Домозетов запозна присъстващите детайлно с начина на създаване на овощна градина, като наблегна на правилно маркиране и засаждане. Лекторът представи тенденциите в овощарството, същността техниката на резитба при отделните овощни видове - ябълка, круша, череша, слива и праскова.

Акцентира върху целта и задачите на резитбените операции в овощните градини – формиране, просветляване и подмладяване. Бяха зададени редица въпроси свързани със създаването на овощни градини, за подходящите сортове за нашите климатични условия, техниката на резитба и правилно вземане на технологични решения при отглеждането им.
Интерес предизвика и лекцията „Заплаха от инвазивни чужди вредители по овощните култури“ на ВРИД Декан на Агрономически факултет към Лесотехнически университет проф. д-р Румен Томов. Лекторът запозна присъстващите с инвазивни чужди видове, които напоследък навлизат в нашата страна и въздействат неблагоприятно върху биоразнообразието и екосистемите, като в допълнение на това причиняват икономически загуби. Проф. д-р Томов обърна внимание на новите видове вредители и борбата с тях, като сподели, че превенцията срещу навлизането на чужди видове е значително икономически по-изгодна от прилагането на мерки за контрол на вече пренесените и разпространили се в нови за тях местообитания.
Фирма Техник Маркет представи на участниците в семинара продуктите на фирма STIHIL подходящи за работа в овощните насаждения.
През втората част на семинара проф. д-р Домозетов показа детайлно резитба за формиране на младите насаждения, за плододаване и подмладяване. Демонстрацията бе направена с продукти на фирма STIHL. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, на които професорът отговори обстойно.