На 28.03.2019 г. в Дом на техниката - Кюстендил се проведе Съвместна информационна среща семинар на тема: „Растителна защита на овощните видове“ организирана от Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил, Селскостопанска академия - Институт по земеделие – Кюстендил и Българска агенция по безопасност на храните – ОДБХ – Кюстендил.
На мероприятието присъстваха над 70 земеделски стопани и професионални агрономи. Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата и сливата , както и подходящи средства за контролa им. Акцент беше поставен и върху новите карантинни вредители за страна, като Drosophila suzukii и Xylella fastidiosa, възможността за мониторинга им и последващ контрол.
Ас. д-р Вилина Петрова запозна присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълката и крушата. Лекторът представи и примерни схеми за борба с вредителите, както и разрешените средства за растителна защита.
Главен инспектор Милена Коцева от о-л. Растителна защита към ОДБХ Кюстендил информира земеделските стопани относно опасността от замърсяване на земеделската продукция с пестициди и вредното им влияние върху човешкият организъм.
Експерта от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитото на малки земеделски стопанства.

 
r-zastita-1
r-zastita-2
r-zastita-3
r-zastita-4

На 15.03.2019 г. се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил – Открит ден под надслов „Добри практики в овощарството “.
Интересът към мероприятието и тази година беше много голям. Открития ден посетиха над 100 земеделски стопани, любители и професионални овощари.
През първата част на събитието доц. д-р Анелия Крумова и гл. ас. д-р. Вилина Петрова от Институт по земеделие Кюстендил запознаха присъстващите с основните икономически важни вредители по черешата, сливата и ябълката. Лекторите представиха също така и схеми за борба с вредителите и конкретни препоръки за извеждане на растителнозащитните мероприятия в градините.
Гл. ас. д-р Анелия Здравкова представи на гостите, системи за торене при трайните насаждения. Лекторът акцентира върху визуалните признаци на недостиг на микро и макро елементи при овощните.
През втората част на открития ден доц. д-р Димитър Сотиров демонстрира на присъстващите различни методи и техники на присаждане при овощните видове: "Т образ", "Чип бъдинг", "Разцеп", "Под кора", "Кози крак", "Обикновена копулация", "Подобрена копулация" и „Страничен зарез".
Лекторът изтъкна предимствата и недостатъците на всеки един от методите на присаждане, както и подходящите периоди за извършването им.
Ас. Таня Симеонова направи демонстративна резитба на ябълка и череша. Демонстраторът показа детайлно, както резитба за формиране на младите насаждения така също и резитба за плододаване при по-стари насаждения. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането им.
Експерта от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитото на малки земеделски стопанства“

 
praktika-1
praktika-2
praktika-3
praktika-4

Открит ден „Добри практики в овощарството" организират Институт по Земеделие - Кюстендил и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието .

В програмата са включени лекции на темите:

  • Борба с болести и неприятели по череша, слива и ябълка

/доц. д-р А. Борисова-Крумова; гл. ас. д-р В. Петрова/

  • Торене при овощните видове /гл. ас. д-р А. Здравкова/
  • Методи и техники на присаждане при овощните видове

/доц. д-р Д. Сотиров/

  • Демонстративна резитба при овощните видове

/ас. Т. Симеонова/

  • Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

/експерти от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил/

Предвидена е и демонстративна резитба при овощните видове, както и информация за възможностите за подпомагане по мерките от Програмата заü развитие на селските райони 2014-2020 (експерти от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил)

Мероприятието ще се проведе на 15 март, от 10.00 часа в Институт по земеделие-Кюстендил.

ТО на НТС - Кюстендил информира всички, които желаят, че могат да посетят открития ден „Добри практики в овощарството", като научат полезни неща и заедно да продължим славата на Кюстендил, като овощна градина на страната ни.

БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ КЮСТЕНДИЛ
ТЕРЕТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ КЮСТЕНДИЛ

 

ВИ КАНЯТ
НА ОРГАНИЗИРАНИЯ СЕМИНАР
„ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА ЕФЕКТИВНА БОРБА С ВАРОАТОЗАТА”

ЛЕКТОР д-р Петко Цачев
МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2019 г от 18.00ч./ПОНЕДЕЛНИК/ В ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА КЮСТЕНДИЛ ет.2,зала № 4
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИСЪСТВАТ

Предлагаме Ви да се запознаете с отзвука от Съвместна информационна среща - семинар на тема: „НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛИНА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД“, предоставен ни от  Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил - (СС/ТООКн/НССЗ)

 На 26.11.2018 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Новости в технологията на отглеждане на пчелни семейства. Необходими дейности за подготовка на пчелина за зимния период“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 34 земеделски стопани – пчелари и други заинтересовани лица от област Кюстендил.
На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на земеделските стопани подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху мерките, които трябва да се вземат за опазване на пчелните семейства от загиване през зимата и подготовката им за добър старт през новия сезон. Фермерите бяха запознати с подходящото подхранването на пчелното семейство през различните етапи от неговото развитие, също така и мерки за запазване на топлината в пчелното гнездо през зимния период. През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов представи на фермерите иновативни решения на пчеларския инвентар за улеснение на пчеларя.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Предлагаме Ви и брошура в помощ на пчеларите. Ето вижте:

 
sresta-p4-1
sresta-p4-11
sresta-p4-12
sresta-p4-2
sresta-p4-3