На 27.11.2017г ( понеделник ) от 18.30ч в Дома на науката и техниката гр.Кюстендил етаж 2,зала № 4 ще се изнесе лекция на тема "Ветеринарно медицински продукти за пчелни семейства.
Изследване на проф.Вълчовски за наличието на опасни вируси в българските пчели." Лектор Петко Цачев представител на фирма БАЕР. Организатори на мероприятието са БПС "Пчела"гр.Кюстендил и ТО на НТС гр.Кюстендил.

На 30.10.2017г (понеделник) в сградата на Дoм на науката и техниката (ДНТ),бул."Македония" №2 - Кюстендил
 ще се проведе пчеларска лектория.Гост лектор ще бъде инж.Георги Георгиев.Темата на лекцията е "Зазимяване на пчелните семейства".
Начало 18.30 часа.
Поканват се всички заинтересовани да присъстват.

 На 18.10.2017 г. в Дом на техниката в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Контрол върху употребата на продукти за растителна защита, фитосанитарен мониторинг на територията на област Кюстендил“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, БАБХ – Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил и Асоциация растителнозащитна индустрия България. На мероприятието присъстваха 39 земеделски стопани и други заинтересовани лица от Кюстендилска област.
На срещата Главен инспектор Елза Кадийска от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ – Кюстендил запозна фермерите с нов  фитосанитарен риск за страната - бактерията Xylella fastidiosa. Представени бяха исторически сведения възможности за разпространение и мониторинговата програма в България.
Главен инспектор Милена Коцева от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ – Кюстендил представи на  присъстващите  нормативните изисквания за употреба и съхранение на продукти за растителна защита. Лекторът акцентира върху правата и задълженията на земеделските стопани при работа с ПРЗ. Друга важна тематика бе и необходимостта от редовни обследвания на площите със земеделски култури и опазването им от икономически важните вредители.
Мария Йорданова – Координатор проекти на Асоциация растителнозащитна индустрия България запозна присъстващите с добрите растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието.  Лекторът акцентира върху възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти и възможни щети, и рискове, причинени от фалшиви и нелегални пестициди.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани.

 

Учебен час „Учим и играем с роботите Финч” ще се проведе в Дом на техниката - Кюстендил (залата на 6 етаж сградата на НТС ). Това ще стане на 18 октомври 2017 година от 12.00 часа в отдел „Технически науки” на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров”-Кюстендил. Проявата е съвместна с ПМГ „Ем. Иванов” - Кюстендил и е в рамките на инициативите на Европейската седмица на програмирането от 15-23 октомври.
Роботите Финч са предоставени на РБ “Ем. Попдимитров“ от Посолството на САЩ в България и Фондация „Глобални библиотеки-България“ с цел  библиотеката да помогне на много деца да направят своите първи стъпки в роботиката по един интересен и забавен начин.
Специалистите по програмиране в Природоматематическата гимназия ще направят демонстрации и обучение по програмиране с роботите Финч пред ученици от шести клас.
 Финч е нов робот за обучение по Компютърно моделиране и Информатика. Предназначен е да подпомага овладяването на редица езици за програмиране. Насочен е предимно към деца от началните класове, но може да се използва и от подрастващи, тийнейджъри и студенти при първите им стъпки в програмирането.
Роботите са лесни за управление и навигация. Те могат да се движат, да рисуват и сменят цветовете си. Работата с тях развива логическото, стратегическото, критическото мислене, въображението и компютърните умения.
Българските библиотеки се присъединяват към инициативите, организирани по време на Европейската седмица на кодирането с поредица от безплатни семинари за работа с робота Финч. От 7 до 22 октомври специалисти от обществените библиотеки ще помогнат на децата от над 36 населени места да направят първи стъпки в програмирането по един интересен и забавен начин.
Заповядаите на  "учебения час" с робота " Финч"!

ПРОГРАМА
ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ - КЮСТЕНДИЛ), БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ /ОДБХ/ - КЮСТЕНДИЛ) И АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ (АРИБ)
НА ТЕМА:
„Контрол върху употребата на продукти за растителна защита, фитосанитарен мониторинг на територията на област Кюстендил “


18 октомври 2017 г. (сряда), гр. Кюстендил
Място на провеждане:
гр. Кюстендил, ул. Македония № 2,
Дом на науката и техниката (НТС), залата на 2 етаж

Програмата можете да изтеглите от тук: