На 25.09.2017 г. в Дом на техниката - град Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Подвижно пчеларство. Зазимяване на пчелните семейства“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 32 земеделски стопани – пчелари и други заинтересовани лица от областите Кюстендил, Велико Търново, Стара Загора и  София.
На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на земеделските стопани предимствата и недостатъците на подвижното пчеларство, както за пчелите, така и за практикуващия го пчелар. Лекторът акцентира върху възможност за използване на разнообразна паша при практикуване на подвижното пчеларстване и съответно увеличаване на пчелната продукция.

През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов подробно разясни, подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху мерките, които трябва да се вземат за опазване на пчелните семейства от загиване през зимата и подготовката им за добър старт през новия сезон, необходимото количество храна и наблюдения за състоянието на пчелното семейство през зимния период.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

 

 

На 25 септември ( понеделник ) 2017 година от 17,30 часа в  Дом на науката и техниката (НТС) - Кюстендил,

бул. " Македония" , залата на 2 етаж ще се проведе семинар.

Семинарът е на тема „Подвижно пчеларство. Зазимяване на пчелните семейства” . Организатори са  Служба съвети в земеделието-Кюстендил и Институт по животновъдни науки-Костинброд. Лектор на събитието ще бъде доц.д-р Пламен Христов.

Всички, занимаващи се с отглеждането на пчели, могат да посетят семинара.

Запознайте се с програмата на семинара тук:

 

 

Десетото издание на Културен форум “Панагия” – Въздигане на хляба ще се проведе на 13, 14 и 15 август 2017 в Кюстендил.

Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата на Празника и да го посетите:

13 август 2017 г.
11:00 ч. – Гранички манастир „Св. Лука”
с. Граница
Традиционно замесване на Богородичен хляб

14 август 2017 г.
17:30 ч. – Възрожденско училище – Кюстендил
Изложба „Панагия” на Арт ателие
„Духовна пътека за млади зографи”

15 август 2017 г.
Градинката пред Обреден дом
10:00 ч. – Изложение на обредни хлябове
12:00 ч. – Водосвет за здраве и благоденствие
Празнична програма
Организира – Община Кюстендил

„Панагия” е вдъхновената история на съзиданието.

На 15 август е църковният празник „Успение на Пресвета Богородица” или „Голяма Богородица” и град Кюстендил отбелязва „Панагея” – Въздигане на хляба.

„Панагея” е името, с което се нарича Богородица, въздигането и обредно разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане заедно. Това е практиката на Христос и апостолите, на древната църковна община, преминала през времената и различните култури, съхранена от дедите ни и донесена до наши дни, чрез празниците на църквата и народната традиция.

Панагия са медальоните с богородични изображения, които йерарсите носят. На Панагия са наречени църкви, крепостни стени, дори градове.

В замесването на свещения насъщен хляб традицията е заложила символа за раждането на живота, за майчинската ласка, която възпитава и учи децата, за грижите, с които се отглежда човек, за насладата от труда, за това как Земята е създадена, за да ни храни, но и ние да я почитаме за плодовете й, за благодарността към най-великото творение на Съзидателя – живота.

Традицията не е просто поклон пред насъщния и символ на зараждането на живота, а и един великолепен ритуал, в който замесването на хляба – от жътвата, през нощвите, та до пещта, се предава със сърце и любов от майки и баби на дъщери и внуци – също като красотата на вдъхновението.

Празникът се провежда около църкви и параклиси, посветени на „Успение на Богородица”.

Ето моменти от изложението на обредни хлебове, състояло се в градинката до обреден дом и църквата "Успение на Богородица" в Кюстендил

 Териториалната организация на НТС - Кюстендил организира курс компютърно обучение.
Работата в курса и осъществяваното  обучение са съобразени, както с текущите Ви познания ( дори и минимални ), така и с Вашите нужди при работата с компютър.

Няма как всеки да разбира от всичко, не може всеки човек да е специалист във всяка област, но ежедневието налага елементарни умения за работа с компютър.
Нормално е да Ви е трудно да боравите с компютрите, но ние ще ви докажем, че работата с компютър може да е нещо много лесно, достъпно за всеки и в много случаи - удоволствие.
Заповядайте!


За повече информация: Ваня Стоилкова - секретар на ТО на НТС - тел:078 55 09 30
Начало на обучението е на  24.07.2017г. ( понеделник )  от 18.00ч на пети етаж зала № 9 в Дома на техниката

На 29.03.2017 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, БАБХ – ОДБХ Кюстендил, ССА – Опитна станция по картофите – Самоков и Асоциация растителнозащитна индустрия България. На мероприятието присъстваха 26 земеделски стопани – картофопроизводители и други заинтересовани от темата лица.

На събитието гл. ас. Виолетка Благоева от Опитна станция по картофите – Самоков, представи на земеделските стопани биологията и развитието на икономически важните за страната болести и неприятели по картофите, както и система от мерки за интегрираното им управление. Лекторът акцентира върху избора на правилен момент и методиката при извеждане на растителнозащитните мероприятия при картофите в зависимост от фенофазата на културата и степента на нападението от болести, и неприятели. Лекторът обърна внимание на важността от прилагането на предпазни и профилактични мерки за намаляване на риска от нападения на растенията.

Елза Кадийска гл. инспектор в отдела по Растителна защита към ОДБХ - Кюстендил представи на присъстващите фитосанитарния контрол при производството на картофи за семе и консумация. Лекторът запозна присъстващите с Мониторинговата програма за карантинни вредители, както и биологията, и разпространението им. Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.

Нели Йорданова – Генерален директор на Асоциация растителнозащитна индустрия България запозна присъстващите с добрите растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието, като обърна внимание на възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха на присъстващите възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., като акцентираха върху основните изменения в кампания за Директни плащания - 2017 г. Експертите също така обърнаха внимание и на възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по Схемата за държана помощ за компенсиране на разходите за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвените неприятели.