Единадесетото издание на "Празник на черешата" 2018 ще се проведе на 23 - 24 юни 2018 година в Кюстендил.

ЕЛАТЕ в Кюстендил, за да преживеят очите и сърцата ви неповторимата радост от сладостта и красотата на черешовия плод!
ВИЖТЕ уникални произведения на изкуството, сътворени с яркия черешов плод!
ЧУЙТЕ песни, вдъхновени от сладостта на черешите и предавани от поколения българи!
ВКУСЕТЕ опияняващи кулинарни шедьоври, създадени от ръцете на кюстендилските "майстори"!
НАУЧЕТЕ колко разнообразен е черешовият свят!
 
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
 
22 ЮНИ (ПЕТЪК)
Градинката пред Община Кюстендил
20:00 – Концерт на Ирина Флорин
 
23 ЮНИ (СЪБОТА)
Градинката пред Община Кюстендил
10:00 – Изложба-базар на череши и черешови произведения
*Изложение на занаятчии и производители
*Арт-работилници за деца
11:00 – Официално откриване на празника
*Представяне на перспективни сортове череши за страната и района от Института по земеделие – Кюстендил
*Конкурс за най-едра череша, най-атрактивно вешало, най-красив черешов щ
анд
12:00 – Фолклорен празник „Черешчица род родила”
15:00 – Обявяване на резултатите от конкурса
16:00 - Безплатна туристическа обиколка в град Кюстендил. Сборен пункт - Туристически информационен център

При изключително голям интерес на 17 май 2018 г.  преминава Зелената академия „Устойчиво развитие на биологичните ресурси”, която се провежда в Кюстендил. Тя е организирана от Лесотехнически университет, ТО на НТС - Кюстендил, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ С ОФИС ТРЕКЛЯНО, ОДБХ КЮСТЕНДИЛ,  АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ  и РИОСВ ПЕРНИК. Заради големият интерес лекциите бяха разделени на 4 секции СЕЛСКОСТОПАНСТВО, ДОМ И ГРАДИНА, ГОРИ И ОКОЛНА СРЕДА и ОБРАЗОВАНИЕ И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ.
Една от интересните теми бе- Дронове в помощ на земеделието. Тя бе представена от доц. Веселин Кутев от Лесотехнически университет.
„Дроновете могат да бъдат едни от най- полезните машини в земеделието, защото те летат бързо, покриват бързо големи площи и ако са снабдени с подходящата камера могат да заснемат участаци от полета, градини и лозя. С мултиспектралните камери прикачени към дроновете може да се види състоянието на посадените култури и там където има проблем от болести и вредители се установява чрез тези снимки. Дори може да се видят наченките на болестите по културите още в самото им начало. Чрез дроновете може са се икономиса време и парични средства  от купуването на голямо количество пестициди, а и така се опазва околната среда. Цената на дроновете, които може да се ползват са на цена от 3 000 до 20 000 лв.”, заяви доц. Веселин Кутев. Дроновете могат да бъдат използвани и за пръскане на масивите. Такива агро дронове струват около 25 000 лв.
Сред другите интересни теми преставена на участниците бе- Горската политика към частните горовладелци, презентирана от проф. Иван Палигоров, ЛТУ
„Тук в Кюстендил е един от зелените паметници, който лесовъдите са създали, а именно лесопарк Хисарлъка. Формулирането на горската политика трябва да става в съответствие с интересите на хората.Сред основните проблеми е управлението на частните и общински гори. При тези гори проблем е нападението от гъбни болести и насекомни вредители. Много често се закъснява с противодействието при тях. Тук такъв проблем в региона е корояда. Голяма част от недържавните собственици, не могат да бъдат открити”, каза проф. Иван Палигоров.

Към програмата и в четирите секции на академията бе проявен интерес, а в проведеното обсъждане - намерен отговор на много от актуалните за земеделскитем производители и любители на горите  въпроси.

Благодарим на всички участници.

 

zelena-akademia-1
zelena-akademia-2
zelena-akademia-3
zelena-akademia-4
zelena-akademia-5
zelena-akademia-6
zelena-akademia-7

Дата:17 май 2018 г.
Място: Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил - вход свободен

Организатори:

 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ   ; ТО НА НТС - ГР. КЮСТЕНДИЛ  ;  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ -КЮСТЕНДИЛ С ОФИС ТРЕКЛЯНО;НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО    АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ
 И РЕГИОНАЛИСТИ (АПГР)    ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА  ХРАНИТЕ КЮСТЕНДИЛ


ПРОГРАМА
 Вижте програмата тук:

На 17 май 2018 година ( четвъртък ) от 9.30 в Дом на техниката - Кюстендил се организира зелена академия под наслов:
"Устойчиво използване на биологичните ресурси" със следните направления на обсъждане;

Гори о околна среда
Хоби
Селско стопанство
Зелени игри

По всички тези актуални за съвремието ни теми, ще бъдат изнесени доклади и проведени дискусии,с участие на преподаватели от Лесотехнически университеет - София.
Заповядайте!

Вход свободен

На 16.03.2018 г. се проведе семинар на тема „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“, организиран от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил. На мероприятието присъстваха над 25 броя земеделски стопани от района и страната.
Ас. д-р Вилина Петрова запознаха присъстващите с икономически важните болести и неприятели по сливата, ябълката и борбата с тях. На аудиторията бяха представени нови и малко известни вредители по овощните култури.
Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата , както и подходящи средства за контролa им.
Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.
Експерти от  ТОО - Кюстендил на НССЗ, разясниха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от  ПРСР 2014-2020 г., като акцентa беше върху предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.