На 12.02.2012 г в град Кюстендил се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия и Национална служба за съвети в земеделието, териториален областен офис в Кюстендил - КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.

Read More: Резитба

През месец февруари 2016 година се проведе съвещание за обсъждане ЗЛОД и инструктаж за провеждане на пролетна таксация на дивеча.

Read More: Опазване на дивеча

На 22 декември 2016 година се проведе редовно заседание на Управителния съвет на ТО на НТС – Кщстендил.

Read More: Равносметка за 2015