През месец февруари 2016 година се проведе съвещание за обсъждане ЗЛОД и инструктаж за провеждане на пролетна таксация на дивеча.

Вижте повече: Опазване на дивеча

На 22 декември 2016 година се проведе редовно заседание на Управителния съвет на ТО на НТС – Кщстендил.

Вижте повече: Равносметка за 2015