На 9 май ( понеделник ) 2016 година  започват заниманията на курса по немски език. Начало 18 часа , втори етаж, зала 3 в Дом на науката - гр. Кюстендил.

 Повече информация може да да получите на телефони: 0879 835 494 или 078 55 09 30 - Ваня Стоилкова

 

 

Ръководството на ТО на НТС - Кюстендил информира, че на 26 април 2016 г ( вторник ) от 18 часа на втори етаж, зала 3 в Дома на техниката - Кюстендил ще се проведе първа организационна среща на курсистите, записали се за изучаване на немски език.

Повече информация може да да получите на телефони: 0879 835 494 или 078 55 09 30 - Ваня Стоилкова

На 26 април 2016 година ( вторник ) в Дом на науката и техниката в Кюстендил ще се проведе информационна среща – семинар на тема:

„ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СУРОВОТО МЛЯКО И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ СХЕМИ“


Организатори са НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ И  БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Програмата може да видите тук:

Каним всички желаещи да посетят семинара.

След проведения семинар на пчеларите  през месец март, на 13 април 2016 г. в голямата зала на Дома на техниката в гр. Кюстендил се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис   гр. Кюстендил), ССА (Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд) и ТО на НТС - Кюстендил.   На мероприятието присъстваха 23 земеделски стопани. Настоящият семинар се явява като непосредствен положителен отзвук на предходния, проведен през месец март.
Гл. ас. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки, гр. Костинброд изнесе обширна  лекция на тема „Развитие на пчелното семейство. Борба с роенето. Фактори за реализиране на висока медова продукция”. Засегнати бяха и въпроси относно подготовката на пчелните семейства за главните паши през пролетта и лятото,  важните моменти от храненето на медоносните пчели и обсъдени нови добри практики в пчелините.
Илияна Иванова от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил представи  пред присъстващите възможностите за подпомагане на пчеларите по мерките от ПРСР 2014 – 2020, като акцентът беше върху предстоящото отваряне на подмярка 6.3 и възможностите за подпомагане на малките стопанства.
Пчеларите проявиха голям интерес към темата на семинара, като задаваха уточняващи въпроси към лектора и споделиха собствения опит.

otzvuk-1
otzvuk-2
otzvuk-3

Голямата зала на Дома на техниката в Кюстендил бе мястото, където на 28 март 2016 година се проведе семинар на тема: "Живота на пчелното семейство през четирите сезона".

Организатори на семинара са браншови пчеларски съюз „Пчела“ и ТО на НТС Кюстендил с лектор инж. Георги Георгиев.

Присъстващите на семинара получиха отговори на вълнуващите ги въпроси, отнасящи се към живота на пчелите през различните годишни сезони.

Грижите за пчелното семействопрез различните сезони са насочени към осигуряване на най-добри условия за развитие, опрашване и медобер, към създаване, поддържане и използване на силни пчелни семейства.

   В хода на семинара, посредством събеседване и много практически умения, подкрепени с методически указания се даде отговор на множество въпроси: как грижите за пчелите се изразяват преди всичко в периодични прегледи на пчелните семейства, кога и как най - точно да се определи тяхното състояние за даден момент, необходимо ли е да се пристъпи към стесняване, разширяване и обновяване на пчелните гнезда, необходими условия за осигуряване  за медобер (подвижно пчеларство), добиване на мед, размножаване, предпазване от болести и неприятели, своевременно зазимяване и полагане на необходимите грижи за успешно зимуване.

Ръководството на ТО на НТС – Кюстендил изказва благодарност на всички участници, проявили активно отношение и създали предпоставки за обмяна на опит.

 

p4eli4ka-1
p4eli4ka-2
p4eli4ka-3
p4eli4ka-4
p4eli4ka-5
p4eli4ka-6