На  17 февруари (петък) 2017  г.  от 10.30 часа в  Институт по земеделие - Кюстендил

ще се проведе традиционния "КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ"


Програма :

1.  Лекция засягаща тенденциите в овощарството, същността, техниката и биологията на сортовата резитба при отделните овощни видове - лектор:  проф.д-р Димитър Домозетов

2. Демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от развитието им.

3. Състезания по резитба на ябълката. Участие взимат изявилите желание от присъстващите на лекцията.


За допълнителна информация: тел. 078/524 036, 078/551 295

www:iz-kyustendil.org

Вход: свободен

 

На 08 февруари 2017 година от 18,00ч на пети етаж - зала №9 на Дом на техниката - Кюстендил започва курс по компютърна грамотност.
За информация Ваня Стоилкова - секретар на ТО на НТС - Кюстендил

На 21 декември 2016 година се проведе редовно заседание на управителния съвет на Териториалната организация на НТС - Кюстендил.

Направена бе равносметка за изминалата 2016 година. Ваня Стоилкова - секретар на ТО на НТС отчете дейността на териториалното сдружение. Приет бе План за научно - техническата дейност за 2017 година. Предлагаме Ви да се запознаете с материалите от заседанието. Планът е с отворен характер и може да бъде допълнен с нови предложения. Очакваме идеи и предложения от Вас.

УС на ТО на НТС честити на всички деятели на науката и техниката Коледа и Новата 2017 година, като пожелава здраве и творчески успехи!

Започна изпълнението на проект: Приобщаване чрез информираност: хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги” . Началото бе поставено на 28 октомври 2016 година в обучителния център на Регионална библиотека, намиращ се в сградата на ТО на НТС – Дом на Науката – Кюстендил.

Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори – читалищните библиотеки в Дупница и Кочериново. Продължителност : до 30 април 2017 г.

 

Главната цел - да затвърди мястото на обществените библиотеки като активен участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки съвременни информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез информираност на хора в неравностойно положение.

На проведената пресконференция всички присъстващи баха запознати с главните цели, идеи и основните дейности по проект "Приобщаване чрез информираност. Хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги". Предстоят провеждането на различни изяви по следните дейности:

 

 

 

 

Умения за работа с компютър; Създаване на информационна грамотност; Повишаване на достъпа до информация за: Законодателство за хората в неравностойно положение; Здравни теми; Социални и здравни грижи и услуги; Комуникационни възможности чрез ИКТ – интернет, социални мрежи, развлекателни и полезни сайтове, електронна поща и др., ;Читателска грамотност – електронни каталози, пълнотекстови бази данни, заявки за книги онлайн.

 

 

 

 
biblioteka 01
biblioteka 02
biblioteka 03
biblioteka 04
biblioteka 05
biblioteka 06
biblioteka 07
biblioteka 08
biblioteka 09
biblioteka 10

На 27 октомври 2016 г. в гр. Кюстендил се проведе съвместна информационна среща - семинар организирана от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС (ТОО) - КЮСТЕНДИЛ), ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОДБХ) -  КЮСТЕНДИЛ И АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ (АРИБ)  На мероприятието присъстваха 64 земеделски стопани и собственици на агроаптеки в района.
На срещата бе представен мониторинг за Дрозофила Сузуки - Drosophila suzukii Matsumura  (Diptera: Drosophilidae) – нов карантинен вредител за страната. Инспекторите от ОДБХ бяха приготвили интересна презентация с цел да запознаят овощарите с новия неприятел и как да могат да го разпознаят. Представени бяха фотоси на повредени плодове, ларви и възрастни мухи, както и практически съвети за направа на уловки.
Нели Йорданова – Генерален директор на Асоциация растителнозащитна индустрия   България запозна присъстващите с Добри растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието. Обърнато бе внимание на възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти и за област Кюстендил и разяснена самата процедура.
Милена Коцева  - главен инспектор „Растителна защита“  към ОДБХ гр. Кюстендил представи акценти в нормативната база при търговията и употребата на продукти за растителна защита.
Илияна Иванова от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил представи  пред присъстващите възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020, като акцентът беше върху предстоящото отваряне на подмярка 4.1.2 и действията на стопаните кандидатствали по подмярка 6.3 в очакването на одобрението и подписването на договори  за подпомагане на малките стопанства.
Присъстващите проявиха голям интерес към темата на семинара, като задаваха уточняващи въпроси. На всички присъстващи бяха раздадени материали от АРИБ, листовка от ЦЛКР и БАБХ за Дрозофила Сузуки - Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), както и списък на одобрените за зимното пръскане препарати при различните овощни култури във връзка с предстоящия прием на документи от ДФЗ за Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период през 2016 г.

 

akcenti-1
akcenti-2
akcenti-3
akcenti-4