На 21 декември 2016 година се проведе редовно заседание на управителния съвет на Териториалната организация на НТС - Кюстендил.

Направена бе равносметка за изминалата 2016 година. Ваня Стоилкова - секретар на ТО на НТС отчете дейността на териториалното сдружение. Приет бе План за научно - техническата дейност за 2017 година. Предлагаме Ви да се запознаете с материалите от заседанието. Планът е с отворен характер и може да бъде допълнен с нови предложения. Очакваме идеи и предложения от Вас.

УС на ТО на НТС честити на всички деятели на науката и техниката Коледа и Новата 2017 година, като пожелава здраве и творчески успехи!

Започна изпълнението на проект: Приобщаване чрез информираност: хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги” . Началото бе поставено на 28 октомври 2016 година в обучителния център на Регионална библиотека, намиращ се в сградата на ТО на НТС – Дом на Науката – Кюстендил.

Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори – читалищните библиотеки в Дупница и Кочериново. Продължителност : до 30 април 2017 г.

 

Главната цел - да затвърди мястото на обществените библиотеки като активен участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки съвременни информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез информираност на хора в неравностойно положение.

На проведената пресконференция всички присъстващи баха запознати с главните цели, идеи и основните дейности по проект "Приобщаване чрез информираност. Хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги". Предстоят провеждането на различни изяви по следните дейности:

 

 

 

 

Умения за работа с компютър; Създаване на информационна грамотност; Повишаване на достъпа до информация за: Законодателство за хората в неравностойно положение; Здравни теми; Социални и здравни грижи и услуги; Комуникационни възможности чрез ИКТ – интернет, социални мрежи, развлекателни и полезни сайтове, електронна поща и др., ;Читателска грамотност – електронни каталози, пълнотекстови бази данни, заявки за книги онлайн.

 

 

 

 

На 27 октомври 2016 г. в гр. Кюстендил се проведе съвместна информационна среща - семинар организирана от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС (ТОО) - КЮСТЕНДИЛ), ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОДБХ) -  КЮСТЕНДИЛ И АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ (АРИБ)  На мероприятието присъстваха 64 земеделски стопани и собственици на агроаптеки в района.
На срещата бе представен мониторинг за Дрозофила Сузуки - Drosophila suzukii Matsumura  (Diptera: Drosophilidae) – нов карантинен вредител за страната. Инспекторите от ОДБХ бяха приготвили интересна презентация с цел да запознаят овощарите с новия неприятел и как да могат да го разпознаят. Представени бяха фотоси на повредени плодове, ларви и възрастни мухи, както и практически съвети за направа на уловки.
Нели Йорданова – Генерален директор на Асоциация растителнозащитна индустрия   България запозна присъстващите с Добри растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието. Обърнато бе внимание на възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти и за област Кюстендил и разяснена самата процедура.
Милена Коцева  - главен инспектор „Растителна защита“  към ОДБХ гр. Кюстендил представи акценти в нормативната база при търговията и употребата на продукти за растителна защита.
Илияна Иванова от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил представи  пред присъстващите възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020, като акцентът беше върху предстоящото отваряне на подмярка 4.1.2 и действията на стопаните кандидатствали по подмярка 6.3 в очакването на одобрението и подписването на договори  за подпомагане на малките стопанства.
Присъстващите проявиха голям интерес към темата на семинара, като задаваха уточняващи въпроси. На всички присъстващи бяха раздадени материали от АРИБ, листовка от ЦЛКР и БАБХ за Дрозофила Сузуки - Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), както и списък на одобрените за зимното пръскане препарати при различните овощни култури във връзка с предстоящия прием на документи от ДФЗ за Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период през 2016 г.

 

П О К А Н А

за участие в среща на тема :

„Нови акценти в нормативната база при употреба на препарати за растителна защита и торене“

На 27 октомври 2016 г. (четвъртък), гр. Кюстендил

Място на провеждане:

гр. Кюстендил, ул. „Македония“ № 2, ет. 2,
голямата зала на Дом на науката и техниката

Организатори: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ - КЮСТЕНДИЛ), ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ /ОДБХ/ - ГР. КЮСТЕНДИЛ , АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА

ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ (АРИБ) и ТО на НТС - Кщстендил

На 4 октомври 2016 година се състоя базар - изложение на площад „Велбъжд" в Кюстендил. То е проява от кампанията на МЗХ „Подкрепяме Българското" . Близо 30 производители участваха в него.  Основно бяха представени  производители и преработватели на земеделски продукти от област Кюстендил. Изложението в Кюстендил е част от инициативата на МЗХ в подкрепа на българските производители, която се провежда на територията на областните центрове в страната.
Сред изложителите основно място заема Институт по земеделие – Кюстендил . Така на практика се онагледяват осъществяваните  съвместни действия между науката и практиката, а резултатите са вкусните и качествени кюстендилски плодове и зеленчуци.
Изложението бе открито  от  зам.-министърът на земеделието и храните Свилен Костов
Сред участниците има производители на плодове, зеленчуци, череши за сладкарската промишленост, хляб, млечни продукти, както и сергия на монасите от манастир „Благовещение". Те предлагат квасен хляб, манастирска лютеница и сладко по специална рецепта, сирена и млека.
„Подкрепяме българското” премина  много успешно и позитивно.:Заместник министър Костов сподели:  „И производителите, и потребителите много добре възприемат идеята, защото наистина това е вариантът да се запознаят с хората, които реално произвеждат. Добре е, когато застанеш пред щанда и знаеш, че срещу теб е човекът, който сутринта е набрал ябълките или доматите, или е издоил кравата, а сега е пред теб и си показва труда. Освен че купуваш труда и продукта, купуваш и възможността да поговориш с производителя, да завържете контакти за в бъдеще, да му станеш клиент, ако ти харесва това, което той предлага.
Изложението бе посетено от много граждани, които не само се запознаха с производителите, но си закупиха продукция и установиха преки връзки с производителите.