На 16.03.2018 г. се проведе семинар на тема „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“, организиран от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил. На мероприятието присъстваха над 25 броя земеделски стопани от района и страната.
Ас. д-р Вилина Петрова запознаха присъстващите с икономически важните болести и неприятели по сливата, ябълката и борбата с тях. На аудиторията бяха представени нови и малко известни вредители по овощните култури.
Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата , както и подходящи средства за контролa им.
Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.
Експерти от  ТОО - Кюстендил на НССЗ, разясниха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от  ПРСР 2014-2020 г., като акцентa беше върху предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ КЮСТЕНДИЛ
ТЕРЕТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ КЮСТЕНДИЛ

ВИ КАНЯТ
НА  ОРГАНИЗИРАНИЯ СЕМИНАР
„ЦЕЛОГОДИШНО РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

 

ЛЕКТОР Георги Георгиев
МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 02.04.2018 г от 18.30ч./ПОНЕДЕЛНИК/ В ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА КЮСТЕНДИЛ ет.2,зала № 4
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИСЪСТВАТ

 

 

 

На 26.03.2018г от 18.30ч се проведе семинар по пчеларство. На него бе представен  продукта про милио кеар АПИС, произведен от микроведа ГМБХ Германия.
Обсъдена бе и ползата от използване на пробиотици за подобряване здравословния статус на пчелите.

Организатори са  Браншови пчеларски съюз - Кюстендил и ТО на НТС - Кюстендил.

Семинар по растителна защита на овощните видове ще се проведе в Кюстендил.

Лектори на събитието ще бъдат гл. ас. д-р Вилина Петрова и доц. д-р Анелия Борисова-Крумова.

Темите са: Икономически важни болести и неприятели по сливата и борбата с тях, Нови и малко известни вредители по овощните култури, Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Икономически важни болести и неприятели по ябълката и борбата с тях, Икономически важни болести и неприятели по черешата и борбата с тях.

Събитието ще се проведе на 16 март 2018, ( петък )  от 10.00 часа, в Институт по земеделие.

Каним всички овощари, които се интересуват да посетят семинара.

На 16.02.2018 г. се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил - КУРС, ДЕМОНСТРАЦИЯ И СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕЗИТБА НА ОВОЩНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.
Интересът към мероприятието и тази година беше много голям. Открития ден посетиха над 140 земеделски стопани, както и ръководители на земеделски организации България и Сърбия.
Лекторът, проф. д-р Д. Домозетов запозна присъстващите с тенденциите в овощарството, същността, техниката и биологията на резитба при отделните овощни видове - ябълка, череша, слива, праскова. В детайли беше обяснена същността на сортовата резитба при ябълката и черешата. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането им.
Експерти от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 6.1 и 4.1.2.
Успоредно с лекцията се проведе и състезание по резитба на ябълкови дървета от сорт Грени Смит, участие взеха 7 души. Те се състезаваха, като в рамките на 45 минути всеки един от тях трябваше да направи резитба на 3 ябълкови дървета. Първите трима оценени от комисията бяха наградени от проф. Д. Домозетов с грамоти и предметни награди – 1-ва награда професионална овощарска ножица (Павел Георгиев), 2-ра награда лозарска ножица (Милена Коцева) и 3-та награда овощарски трион (Петър Попов).
След лекцията бе направена демонстрация на резитба при посочените видове в различен етап от развитието им.