Териториалната организация на НТС - Кюстендил организира курс компютърно обучение.
Работата в курса и осъществяваното  обучение са съобразени, както с текущите Ви познания ( дори и минимални ), така и с Вашите нужди при работата с компютър.

Няма как всеки да разбира от всичко, не може всеки човек да е специалист във всяка област, но ежедневието налага елементарни умения за работа с компютър.
Нормално е да Ви е трудно да боравите с компютрите, но ние ще ви докажем, че работата с компютър може да е нещо много лесно, достъпно за всеки и в много случаи - удоволствие.
Заповядайте!


За повече информация: Ваня Стоилкова - секретар на ТО на НТС - тел:078 55 09 30
Начало на обучението е на  24.07.2017г. ( понеделник )  от 18.00ч на пети етаж зала № 9 в Дома на техниката

На 29.03.2017 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, БАБХ – ОДБХ Кюстендил, ССА – Опитна станция по картофите – Самоков и Асоциация растителнозащитна индустрия България. На мероприятието присъстваха 26 земеделски стопани – картофопроизводители и други заинтересовани от темата лица.

На събитието гл. ас. Виолетка Благоева от Опитна станция по картофите – Самоков, представи на земеделските стопани биологията и развитието на икономически важните за страната болести и неприятели по картофите, както и система от мерки за интегрираното им управление. Лекторът акцентира върху избора на правилен момент и методиката при извеждане на растителнозащитните мероприятия при картофите в зависимост от фенофазата на културата и степента на нападението от болести, и неприятели. Лекторът обърна внимание на важността от прилагането на предпазни и профилактични мерки за намаляване на риска от нападения на растенията.

Елза Кадийска гл. инспектор в отдела по Растителна защита към ОДБХ - Кюстендил представи на присъстващите фитосанитарния контрол при производството на картофи за семе и консумация. Лекторът запозна присъстващите с Мониторинговата програма за карантинни вредители, както и биологията, и разпространението им. Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.

Нели Йорданова – Генерален директор на Асоциация растителнозащитна индустрия България запозна присъстващите с добрите растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието, като обърна внимание на възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха на присъстващите възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., като акцентираха върху основните изменения в кампания за Директни плащания - 2017 г. Експертите също така обърнаха внимание и на възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по Схемата за държана помощ за компенсиране на разходите за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвените неприятели.

 

 

Семинар на тема „Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите“ ще се проведе в Кюстендил.

Организатори на проявата са Национална служба за съвети в земеделието (териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил), Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (опитна станция по картофите - Самоков), със съдействието на ТО на НТС - Кюстендил.

Семинарът ще се проведе на 29 март от 10 часа в Дом на науката и техниката (НТС), залата на 2 етаж, гр. Кюстендил, ул. Македония № 2.
В програмата ще бъдат представени  Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите, фитосанитарен контрол при картофите и
Възможности за подпомагане на картофопроизводителите по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.  
Управителният съвет на ТО на НТС - Кюстендил кани за участие своите членове и всички заинтересовани по темата.

На 17.03.2017 г. се проведе семинар на тема „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“, организиран от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил. На мероприятието присъстваха над 36 броя земеделски стопани.

Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата и сливата, както и борбата с тях.

Ас. д-р Вилина Петрова запознаха присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълка и борбата с тях. Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.

Ивона Новакова - експерт от ТОО - Кюстендил на НССЗ, представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки и схемите от ПРСР за програмния период 2014-2020 г., като акцентът беше върху схемите за Директни плащания - 2017 г.

 

 

На  17 март (петък) 2017  г.  от 10.30 часа в  Институт по земеделие - Кюстендил
ще се проведе СЕМИНАР ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ
 
Лектори:  доц. д-р  Анелия Борисова - Крумова
гл. ас.д-р Вилина Петрова
Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кюстендил
 
ПРОГРАМА
1. Икономически важни болести и неприятели по черешата и борбата с тях.
2. Икономически важни болести и неприятели по слива и борбата с тях.
3. Икономически важни болести и неприятели по ябълката и борбата с тях.
4.Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
 
За допълнителна информация: тел. 078/524 036, 078/551 295
www.iz-kyustendil.org и www.naas.government.bg;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Вход: свободен