Дата:17 май 2018 г.
Място: Дом на науката и техниката, гр. Кюстендил - вход свободен

Организатори:

 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ   ; ТО НА НТС - ГР. КЮСТЕНДИЛ  ;  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ -КЮСТЕНДИЛ С ОФИС ТРЕКЛЯНО;НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО    АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ
 И РЕГИОНАЛИСТИ (АПГР)    ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА  ХРАНИТЕ КЮСТЕНДИЛ


ПРОГРАМА
 Вижте програмата тук:

На 17 май 2018 година ( четвъртък ) от 9.30 в Дом на техниката - Кюстендил се организира зелена академия под наслов:
"Устойчиво използване на биологичните ресурси" със следните направления на обсъждане;

Гори о околна среда
Хоби
Селско стопанство
Зелени игри

По всички тези актуални за съвремието ни теми, ще бъдат изнесени доклади и проведени дискусии,с участие на преподаватели от Лесотехнически университеет - София.
Заповядайте!

Вход свободен

На 16.03.2018 г. се проведе семинар на тема „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“, организиран от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил. На мероприятието присъстваха над 25 броя земеделски стопани от района и страната.
Ас. д-р Вилина Петрова запознаха присъстващите с икономически важните болести и неприятели по сливата, ябълката и борбата с тях. На аудиторията бяха представени нови и малко известни вредители по овощните култури.
Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата , както и подходящи средства за контролa им.
Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.
Експерти от  ТОО - Кюстендил на НССЗ, разясниха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от  ПРСР 2014-2020 г., като акцентa беше върху предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ КЮСТЕНДИЛ
ТЕРЕТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ КЮСТЕНДИЛ

ВИ КАНЯТ
НА  ОРГАНИЗИРАНИЯ СЕМИНАР
„ЦЕЛОГОДИШНО РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

 

ЛЕКТОР Георги Георгиев
МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 02.04.2018 г от 18.30ч./ПОНЕДЕЛНИК/ В ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА КЮСТЕНДИЛ ет.2,зала № 4
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИСЪСТВАТ

 

 

 

На 26.03.2018г от 18.30ч се проведе семинар по пчеларство. На него бе представен  продукта про милио кеар АПИС, произведен от микроведа ГМБХ Германия.
Обсъдена бе и ползата от използване на пробиотици за подобряване здравословния статус на пчелите.

Организатори са  Браншови пчеларски съюз - Кюстендил и ТО на НТС - Кюстендил.