На 13.02.2020 г. се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил – Открит ден под надслов „Добри практики в овощарството “.
Интересът към мероприятието и тази година беше много голям. Открития ден посетиха над 135 земеделски стопани, любители и професионални овощари.
През първата част на събитието доц. д-р Димитър Сотиров запозна аудиторията с основните принципи на резитбата и присаждането на овощните видове. Акцентира върху целта и задачите на резитбените операции в овощните градини – формиране, просветляване и подмладяване. Нагледно демонстрира на присъстващите различни методи и техники на присаждане при овощните видове: "Т образ", "Чип бъдинг", "Разцеп", "Под кора", "Кози крак", "Обикновена копулация", "Подобрена копулация" и „Страничен зарез".
Проф. д-р Живко Давчев от Университета Св. Св. Кирил и Методий в Скопие, представи на фермерите добри практики свързани с оползотворяване на отпадната дървесина от овощните градини, прилагани в земеделските стопанства в Република Северна Македония. Лектора демонстрира машини и оборудване за пелети и брикети.
Ас. д-р Вилина Петрова запозна присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълката и крушата. Лекторът представи и примерни схеми за борба с вредителите, както и разрешените средства за растителна защита.
Експерти от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства от Тематичната програма за малки земеделски стопанства“. Също така бяха представени и актуалните възможности за финансиране по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
През втората част на открития ден ас. Таня Симеонова направи демонстративна резитба на ябълка и череша. Демонстраторът показа детайлно, както резитба за формиране на младите насаждения така също и резитба за плододаване при по-стари насаждения. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането им.

rezitba-1
rezitba-2
rezitba-3
rezitba-4
rezitba-5
rezitba-6
rezitba-7
rezitba-8
rezitba-9

На 13 февруари (четвъртък) 2020 година, от 10.30 часа в Институт по земеделие - Кюстендил ще се проведе Открит ден „Добри практики в овощарството". Организатори са Институт по Земеделие - Кюстендил и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието .

В програмата са включени лекции и демонстрации, както следва:

Теми на лекциите:

Основни принципи на резитба и присаждане /доц. д-р Д. Сотиров, ИЗ-Кюстендил/;

Механизация и оборудване за използване на отпадната дървесина от овощни градини и лозя/Проф. д-р Живко Давчев, Университет “Св. св. Кирил и Методий”, Скопие, Република Северна Македония/;

Схеми за растителна защита при череша, слива и ябълка/гл. ас. д-р В. Петрова, ИЗ-Кюстендил/; Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г./експерт от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил/

Демонстрации:
✓ Резитба за формиране и плододаване при ябълката и черешата
/ас. Т. Симеонова, ИЗ-Кюстендил/
✓ Подмладяваща резитба при черешата
/доц. д-р Д. Сотиров, ИЗ-Кюстендил/
✓ Машини за преработване на отпадната дървесина от овощни градини
/Проф. д-р Живко Давчев, Университет “Св. св. Кирил и Методий”, Скопие/

ТО на НТС - Кюстендил и отганизаторите на открития ден на „Добри практики в овощарството" Ви канят на 13 февруари, от 10.30 часа в Институт по земеделие - Кюстендил.

Това е най- често задавания въпрос за овощните градини в Кюстендилско през първите месеци на 2020 година.За сега място за тревога няма. Предлагаме Ви становището на експерти от Институт по земеделие - Кюстендил - Димитър Сотиров - зам. директор и Велина Петрова - експерт.
Безводието на този етап е по-опасно за овошките, отколкото топлата зима до момента. Липсата на валежи от миналата година до сега могат да доведат до по-лошо качество на плодовете.
Заради по-високите температури през зимните месеци за сега няма опасност за развитието на дръвчетата.

„Още от миналата година от лятото се наблюдава една продължителна суша, която даде отражение на миналогодишната реколтата. Плодовете бяха освен по-малко количество и в по-лошо качество. Така,че липсата на валежи - цяла зима няма нормален дъжд или сняг, който да направи влагозапасяване на почвата, неминуемо ще даде отражение на развитието на овощните дървета, в последствие на реколтата. Един от начините е поливката. Препоръчвам на стопаните, там където имат възможност да направят още през ранно пролетните месеци да направят една добра влагозапасяваща поливка, а да не чакат лятото, тъй като за овощните дървета е необходимо почвения слой от 1-1,5 метър да бъде влагозапасен. Друго мероприятие да запаси влагата в почвата е по-честото обработване на почвата. Да се поддържа в рохкаво състояние. Известно е, че рохкавия слой предпазва от изпаряване от по-долните слоеве на влагата от почвата“ - заяви Димитър Сотиров

За сега по високите средни температури за зимата не са предпоставка за по-ранно развитие на вредителите и болестите по овощните видове.

„Всяко едно насекомо изисква определена сума температура, за да завърши своето развитие, известна като термална константа. Сумата на ефективните температури се изчислява, като от среднодневната температура на въздуха се изважда долният праг на развитие на даденото насекомо. Той е различен при всяко едно насекомо. За пример ще дам плодовия червей, който има долен праг на развитие 10 градуса. И всяка температура над 10 градуса се сумира и се получава една сума при която започва да се развива. До този момент през месец януари нямаме такива температури и до сега. Така,че все още всичко е в покой. По отношение на болестите, стопаните трябва да се подготвят за т.нар. зимно или ранно пролетно пръскане. Да си погледнат техниката, да си настроят дюзите и да изберат препарат. Най-често се използват медни препарати през този период. Дюзите трябва да са по- широки, да може да се образува едра капка. Целта е добро обливане на короните и стволовете на дърветата, за да може разтвора да достигне до всички пукнатини и неравности“, заяви експертът от Института по земеделие Велина Петрова.

Деца обучават деца! Програмират и управляват роботи,или защо програмирането и роботиката вече не са мъжки професии?

Ето отговора:

От 7 до 15 октомври 2019 година Сдружение „ТО на НТС“ гр.Кюстендил съвместно с ОУ „Даскал Димитри“ гр.Кюстендил,организираха обучения по повод Европейската седмица на програмирането.
Обученията са част от проект,който се реализира в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“.
На Европейско ниво инициативата обхваща над 2000 събития в 25 страни. Организатор за всяка страна е местна организация, партнираща на TechSoup Global. За България това е Фондация „Работилница за граждански инициативи“ като единствен партньор на TechSoup.
Момичета от ОУ "Даскал Димитри", които вече втора учебна година изучават програмирането със Scratn и роботи Финч, учиха на програмиране по-малки ученички. Инициативата бе по повод Европейската седмица на програмиране. Предвидени бяха поредица роботилници „Разбивачки на стереотипа“ – момичета обучават момичета да програмират роботи в шест училища в Кюстендил и едно събитие в Регионалната библиотека,отдел Култура, които имаха за цел да провокират интерес към програмирането; да научат и използват ключовите елементи на роботиката; да разработват визуална програма за контрол на робота и изпълнение на задачи; да развиват умения за креативно мислене,необходими за намиране на различни приложения на роботиката в други области.
Работилниците се ръководеха от момичета на възраст 11-12 години от клуба по роботика на Основно училище „Даскал Димитри“ ,с ръководител Георги Тодоров старши учител по математика и информатика,които имат опит в програмирането и роботиката.
Обучени бяха 110 момичета като възрастта на най-малкият участник е 9 год.,а най-големият 13 год.
Идеята на проекта е да покаже, че професията на програмиста не е само мъжка. Целта е все повече момичета да проявят интерес и да изучават програмиране. Инициативата „Деца обучават деца“, която се провежда за шести път се оказва успешна, според Георги Тодоров, учител по математика и информационни технологии във Второ основно училище "Даскал Димитри".
„Децата - обучаващи и обучавани се запознават на място. В началото има малко дистанция, но после се сприятеляват и процесът на програмиране става бърз и лесен. В училището програмиране изучаваме за трета година, с роботика се занимаваме втора. Мога да кажа, че момичета и момчета са равностойни, на моменти даже момичетата са по-съобразителни и по-бързи“, отбеляза Георги Тодоров. По думите му програмирането помага в развитието на логиката, роботиката е свързана с много науки - инженерство и информационни технологии. Програмирането развива у децата знания и умения. Роботите „Финч” може да се използват в часовете по математика за измерване на разстояния, по физика и химия за измерване на светлината и температурата.

Обучаващите и обучаваните момичета успяха да се сприятелят и в края на всяко събитие танцуваха танца на пожарникарите заедно с „танцуващ“ лего робот.
Чрез инициативата „Запознайте се и програмирайте“, преди всичко се повиши интереса на момичетата към програмирането, успяха да разберат, че не е толкова страшно да си програмист. Реализирането на събитието допринесе за постигане на начални умения по програмиране и роботика. Всички участнички в работилниците по роботика получиха сертификати за начални умения по програмиране и управление на роботи.

publikacia-1
publikacia-2
publikacia-3
publikacia-4
publikacia-5

Съобщение

На 11.11. 2019 година (понеделник) от 18.00ч в Дом на техниката - Кюстендил започва курс кпютърна грамотност.
Курсът по начална компютърна грамотност включва: Windows, Word, Excel, Internet.

Операционна система Windows (това е началната компютърна грамотност). Изучавате създаване, копиране, изтриване на папки и файлове, управление на екрана и др.

Текстообработваща програма Word: Изучавате много подробно създаване, редактиране, форматиране, отпечатване на документи, специфично оформяне на молби, СV, създаване и редактиране на таблици без изчисления.

Електронни таблици Excel: Изучавате правилните начини за съставяне и попълване на таблици, форматиране на клетки, всички необходими команди за редактиране на данни, въвеждане и копиране на формули, вкл. автоматично сумиране, изчисляване на процент, специфично оформяне на малки и големи таблици и много други команди.

Pабота с Internet. Изучавате търсене, сърфиране, създаване на електронна поща, изпращане и получаване на писма и работа с прикачени файлове.

За информация и записвания: сградата на НТС, ет.3, офиси 7 и 8, и на тел: 0878214167, 08798354