Десетото издание на Културен форум “Панагия” – Въздигане на хляба ще се проведе на 13, 14 и 15 август 2017 в Кюстендил.

Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата на Празника и да го посетите:

13 август 2017 г.
11:00 ч. – Гранички манастир „Св. Лука”
с. Граница
Традиционно замесване на Богородичен хляб

14 август 2017 г.
17:30 ч. – Възрожденско училище – Кюстендил
Изложба „Панагия” на Арт ателие
„Духовна пътека за млади зографи”

15 август 2017 г.
Градинката пред Обреден дом
10:00 ч. – Изложение на обредни хлябове
12:00 ч. – Водосвет за здраве и благоденствие
Празнична програма
Организира – Община Кюстендил

„Панагия” е вдъхновената история на съзиданието.

На 15 август е църковният празник „Успение на Пресвета Богородица” или „Голяма Богородица” и град Кюстендил отбелязва „Панагея” – Въздигане на хляба.

„Панагея” е името, с което се нарича Богородица, въздигането и обредно разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане заедно. Това е практиката на Христос и апостолите, на древната църковна община, преминала през времената и различните култури, съхранена от дедите ни и донесена до наши дни, чрез празниците на църквата и народната традиция.

Панагия са медальоните с богородични изображения, които йерарсите носят. На Панагия са наречени църкви, крепостни стени, дори градове.

В замесването на свещения насъщен хляб традицията е заложила символа за раждането на живота, за майчинската ласка, която възпитава и учи децата, за грижите, с които се отглежда човек, за насладата от труда, за това как Земята е създадена, за да ни храни, но и ние да я почитаме за плодовете й, за благодарността към най-великото творение на Съзидателя – живота.

Традицията не е просто поклон пред насъщния и символ на зараждането на живота, а и един великолепен ритуал, в който замесването на хляба – от жътвата, през нощвите, та до пещта, се предава със сърце и любов от майки и баби на дъщери и внуци – също като красотата на вдъхновението.

Празникът се провежда около църкви и параклиси, посветени на „Успение на Богородица”.

Ето моменти от изложението на обредни хлебове, състояло се в градинката до обреден дом и църквата "Успение на Богородица" в Кюстендил

 Териториалната организация на НТС - Кюстендил организира курс компютърно обучение.
Работата в курса и осъществяваното  обучение са съобразени, както с текущите Ви познания ( дори и минимални ), така и с Вашите нужди при работата с компютър.

Няма как всеки да разбира от всичко, не може всеки човек да е специалист във всяка област, но ежедневието налага елементарни умения за работа с компютър.
Нормално е да Ви е трудно да боравите с компютрите, но ние ще ви докажем, че работата с компютър може да е нещо много лесно, достъпно за всеки и в много случаи - удоволствие.
Заповядайте!


За повече информация: Ваня Стоилкова - секретар на ТО на НТС - тел:078 55 09 30
Начало на обучението е на  24.07.2017г. ( понеделник )  от 18.00ч на пети етаж зала № 9 в Дома на техниката

На 29.03.2017 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, БАБХ – ОДБХ Кюстендил, ССА – Опитна станция по картофите – Самоков и Асоциация растителнозащитна индустрия България. На мероприятието присъстваха 26 земеделски стопани – картофопроизводители и други заинтересовани от темата лица.

На събитието гл. ас. Виолетка Благоева от Опитна станция по картофите – Самоков, представи на земеделските стопани биологията и развитието на икономически важните за страната болести и неприятели по картофите, както и система от мерки за интегрираното им управление. Лекторът акцентира върху избора на правилен момент и методиката при извеждане на растителнозащитните мероприятия при картофите в зависимост от фенофазата на културата и степента на нападението от болести, и неприятели. Лекторът обърна внимание на важността от прилагането на предпазни и профилактични мерки за намаляване на риска от нападения на растенията.

Елза Кадийска гл. инспектор в отдела по Растителна защита към ОДБХ - Кюстендил представи на присъстващите фитосанитарния контрол при производството на картофи за семе и консумация. Лекторът запозна присъстващите с Мониторинговата програма за карантинни вредители, както и биологията, и разпространението им. Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.

Нели Йорданова – Генерален директор на Асоциация растителнозащитна индустрия България запозна присъстващите с добрите растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието, като обърна внимание на възможността за събиране на празните опаковки от растителнозащитните продукти.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха на присъстващите възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., като акцентираха върху основните изменения в кампания за Директни плащания - 2017 г. Експертите също така обърнаха внимание и на възможностите за подпомагане на картофопроизводителите по Схемата за държана помощ за компенсиране на разходите за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвените неприятели.

 

 

Семинар на тема „Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите“ ще се проведе в Кюстендил.

Организатори на проявата са Национална служба за съвети в земеделието (териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил), Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (опитна станция по картофите - Самоков), със съдействието на ТО на НТС - Кюстендил.

Семинарът ще се проведе на 29 март от 10 часа в Дом на науката и техниката (НТС), залата на 2 етаж, гр. Кюстендил, ул. Македония № 2.
В програмата ще бъдат представени  Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите, фитосанитарен контрол при картофите и
Възможности за подпомагане на картофопроизводителите по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.  
Управителният съвет на ТО на НТС - Кюстендил кани за участие своите членове и всички заинтересовани по темата.

На 17.03.2017 г. се проведе семинар на тема „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ“, организиран от Институт по земеделие – Кюстендил и НССЗ, TОO – Кюстендил. На мероприятието присъстваха над 36 броя земеделски стопани.

Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата и сливата, както и борбата с тях.

Ас. д-р Вилина Петрова запознаха присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълка и борбата с тях. Зададени бяха редица въпроси свързани с биологията и развитието на вредителите.

Ивона Новакова - експерт от ТОО - Кюстендил на НССЗ, представи на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки и схемите от ПРСР за програмния период 2014-2020 г., като акцентът беше върху схемите за Директни плащания - 2017 г.