Уважаеми членове на териториалната организация на НТС - Кюстендил,

Управителният съвет Ви поздравява с Новата 2021 година и Ви пожелава здраве, благополучия и успехи!

За много години!

 

На 26.10.2020 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Новаторски технологии в пчеларството. Ефективност при лечение на вароатозата”, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 14 фермери – пчелари и други заинтересовани лица от област Кюстендил.

На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на пчеларите нови биогенни средства за лечение на вароатозата. Лектора акцентира върху подходящите срокове и дози на третиране, както и начините за поставянето им в пчелния кошер.
През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов запозна фермерите с устройството на зимното кълбо в кошера, подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху добрата вентилация в пчелното гнездо през зимата, като едно от най-важните условия за успешното зимуване на пчелните семейства.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Ето и програмата на семинара:

На 24 септември 2020 година в заседателната зала на втория етаж в Дом на техниката - Кюстендил се проведе Общото отчетно - изборно събрание на Териториалната организация на НТС - Кюстендил.

Присъстваха 37 от общо избрани 52 представители на ТО на НТС от различни дружества.

Отчетена бе дейността за периода юни 2015 - септември 2020. Обсъдени и бяха приети промени в Устава на ТО на НТС, в съответствие с настъпили изменения  в нормативните документи.

Избран бе Управител съвет от 9 членове. На проведено първо заседание на УС за Председател бе избран Георги Тодоров и за секретар - Ваня Стоилкова.

Александър Христов - дългогодишен председател на ТО на НТС  се отегли по свое желание от заеманата длъжност.

Най - сърдечно благадарим на Сашо Христов за добросъвестната и всеодайна работа, като му пожелаваме здраве и дълголетие.

Община Кюстендил и Института по земеделие – гр. Кюстендил организират за 13- та поредна година “Празник на плодородието“. Той ще се проведе в дните 2- 4 октомври 2020г. на пл.“Велбъжд“

Посетителите ще се насладят на изобилието на плодородния кюстендилски край, известен като “Овощната градина на България”. Програмата включва изложение на красиво а ранжирани маси от местни производители, читалища, детски градини, институции и организации, изложение на произведения на художници и занаятчии от цялата страна. В тридневния форум жителите и гости на града могат да се включат в арт- работилници и атрактивни състезателни игри. Всичко това е съпътствано от богата музикална програма.

“Празникът на плодородието” има конкурсен характер с награди за най-добро и атрактивно представяне на участниците.
ВИЖТЕ уникални произведения на изкуството, създадени от всичко, което е родила нашата земя!

ДОКОСНЕТЕ се до изобилието, възнаградило човешкия труд!

 

На 24 септември 2020 година от 15 часа ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание на сдружение "Териториална организация на научно-техническите съюзи" град Кюстендил.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата.