В средата на месец август - 15 август е “Успение на Пресвета Богородица” и Кюстендил отбелязва “Панагия” - Въздигане на хляба.

“Панагия” е името, с което се нарича Богородица, въздигането и обредното разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане заедно.
Културният форум "Панагия - Въздигане на хляба" се подготвя от Общината в Кюстендил - отдел "Култура и духовно развитие".

Събитието се прави ежегодно, от 2008година. През 2020 година предстои да се проведе на 14 и 15 август .
Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата на Културният форум "Панагия - Въздигане на хляба"

 

14.08.2020 г.
Църква „Свети Никола”,
с. Слокощица - 10:00 ч.

Традиционно замесване на Богородичен хляб

15.08.2020 г.
Градинката пред Обреден дом

10:00 ч.
Изложение на обредни хлябове

12:00 ч.
Водосвет за здраве и благоденствие

Празнична програма

Етнографско представяне на културното наследство

Заповядайте в Кюстендил и посетете културния форум "Панагия - Въздигане на хляба"!

Овощната градина на България – Кюстендил ежегодно посвещава няколко дни от месец юни на кюстендилската череша.
Изложението на плодовете на овощния труд за страната започва от гр. Кюстендил през 1896 г., когато е учредена Първата национална овощарска изложба и градът получава званието “Майка на българското овощарство”.

Събитието се провежда ежегодно от 2008 година и се организира от Община Кюстендил, съвместно с Институт по земеделие - Кюстендил, който представя разнообразието и новостите в черешопроизводството у нас.

Ето програмата на Празника:


26-28 ЮНИ - 10:00 часа

Базар на кюстендилски череши
Изложение на местни занаятчии и производители

 27 ЮНИ - 11:00 часа

Официално откриване на празника

 27-28 ЮНИ - 10:00 часа

 

Изложба-базар на череши и черешови произведения, с участието на Институт по земеделие – Кюстендил и читалища от Община Кюстендил

 Във връзка с въведените противоепидемични мерки в страната тази година организаторите си запазват правото за промяна в програмата.

Елате в Кюстендил, за да преживеят очите и сърцата ви неповторимата радост от сладостта и красотата на черешовия плод!

На 27.02.2020 г. се проведе Семинар с демонстрация „Иновативни технологии при създаване и отглеждане на овощни насаждения“ организиран от Териториална организация на НТС гр. Кюстендил и Лесотехнически университет с подкрепата на НССЗ – Териториален областен офис Кюстендил.

Целта на семинара е създаване на условия и среда за директен контакт между академичните среди, професионалистите от практиката, бизнеса и местната общественост за трансфер на знания и технологии с оглед повишаване на информираността на обществото по отношение на последните тенденции в овощарството.
Интересът към мероприятието беше голям. Семинарът посетиха над 80 земеделски стопани, както и ръководители на земеделски организации от районите на Кюстендил, Благоевград, Дупница, Роман, Сливен, Стара Загора, Добрич и Перник, студенти и ученици в областта на Агрономството. Семинара посетиха Зам. Кмета на Община Босилеград с група производители и представители на земеделски стопани от Република Северна Македония.
По първите две теми „Създаване на овощни насаждения, маркиране и засаждане“ и „Резитба за формиране, плододаване и подмладяване на овощните видове“ лекторът проф. д-р Д. Домозетов запозна присъстващите детайлно с начина на създаване на овощна градина, като наблегна на правилно маркиране и засаждане. Лекторът представи тенденциите в овощарството, същността техниката на резитба при отделните овощни видове - ябълка, круша, череша, слива и праскова.

Акцентира върху целта и задачите на резитбените операции в овощните градини – формиране, просветляване и подмладяване. Бяха зададени редица въпроси свързани със създаването на овощни градини, за подходящите сортове за нашите климатични условия, техниката на резитба и правилно вземане на технологични решения при отглеждането им.
Интерес предизвика и лекцията „Заплаха от инвазивни чужди вредители по овощните култури“ на ВРИД Декан на Агрономически факултет към Лесотехнически университет проф. д-р Румен Томов. Лекторът запозна присъстващите с инвазивни чужди видове, които напоследък навлизат в нашата страна и въздействат неблагоприятно върху биоразнообразието и екосистемите, като в допълнение на това причиняват икономически загуби. Проф. д-р Томов обърна внимание на новите видове вредители и борбата с тях, като сподели, че превенцията срещу навлизането на чужди видове е значително икономически по-изгодна от прилагането на мерки за контрол на вече пренесените и разпространили се в нови за тях местообитания.
Фирма Техник Маркет представи на участниците в семинара продуктите на фирма STIHIL подходящи за работа в овощните насаждения.
През втората част на семинара проф. д-р Домозетов показа детайлно резитба за формиране на младите насаждения, за плододаване и подмладяване. Демонстрацията бе направена с продукти на фирма STIHL. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, на които професорът отговори обстойно.

 

 

 

inov-01
inov-02
inov-03
inov-04
inov-05
inov-06
inov-07
inov-08
inov-09
inov-10
inov-11
inov-12
inov-13
inov-tehn-01
inov-tehn-02
inov-tehn-03
inov-tehn-04
inov-tehn-05
inov-tehn-06
inov-tehn-07
inov-tehn-08
inov-tehn-09
inov-tehn-10
inov-tehn-11
inov-tehn-12

На 24.02.2020 г. в Дом на Техниката - Кюстендил се проведе семинар „Електронна система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства – Bee Digital“. Семинарът е организиран от Браншови пчеларски съюз „ПЧЕЛА“ гр.Кюстендил и Териториална организация на научно-техническите съюзи гр.Кюстендил, като  бе посетен от 29 пчелари.
Г-жа Велина Иванова представител на „Биоиновации“ гр. Пловдив представи на присъстващите новото изделие на фирмата Електронна система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства – Bee Digital, предназначена за получаване на информация за живота и състоянието на пчелното семейство в кошера, като измерва дневен принос и разход,брой на влизащите и напускащи кошера пчели. Поддържа GPS координати, като в бъдеще ще бъде доработено със звукови датчици за контролиране на състоянието на пчелното семейство и ще бъде доразвито като охранителна система. Представен бе и тестер три в едно за определяне степента на опаразитяване с вароа деструктор. лекторката запозна присъстващите и с рамчета за добиване на мед в пита, декристализатор за втечняване на мед в тенекия без влошаване на показателите му.

Семинарът премина при значим интерес от страна на пчеларите.

p4ela-dig-1
p4ela-dig-2
p4ela-dig-3
p4ela-dig-4
p4ela-dig-5
p4ela-dig-6

Близо 300 земеделски производители участваха в информационна кампания за директните плащания, която се проведе на 18 февруари 2020 година в Кюстендил. Дискутираните теми бяха свързани с новите моменти в условията по схемите за директни плащания и подаването на заявления. Бяха обсъдени и предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г., както и актуални въпроси по държавните помощи. На срещата ще присъства зам.-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов. Ето част от неговото изказване:
"Над 2 200 хектара са площите с плододаващи черешови сортове в Кюстендилско, подпомогнати по различните програми, което е ръст от около 30% за последните 5 години."
„Най-важното е да чуем гледната точка на земеделците, да имаме обратна връзка, защото е важно да бъде чуто тяхното мнение. Всички в хода на дискусията предложения и въпроси ще бъдат отчетени при изготвянето на стратегическия план за новият програмен период. За мен е изключително удоволствие да бъда тук в Овощната градина на България. В момента земеделските площи, които са в Кюстендил, са от порядъка на 95 000 хектара или малко под 2% от използваемите земеделски площи.

Наблюдаваме 30% ръст на брутната добавена стойност от селското стопанство, достигайки около малко под 80 000 000 лв., или 30% увеличение за предходните 4-5 години. Изключително съм радостен да ви съобщя, че площите с рекултивирани череши, подпомогнати по различните програми, са в порядъка на над 2200 хектара. Отчитаме ръст в последните 4 години от 30% също. И важното е да се обърне внимание, че всяка пета череша е произведена от област Кюстендил. Разбира се, тук са застъпени много други производства и зърнени култури и технически, но черешата е водеща. За последните 4 години отчитаме и 320% ръст на картофопроизводството, което от 312 хектара, в момента сме на близо 1000 хектара картофи. Общо взето 10% от заетите работят в Кюстендил в сферата на земеделието. Изключителен фокус върху земеделското производство“, заяви зам.-министър Чавдар Маринов.

Зам.-министър Чавдар Маринов заяви, че има възможност и за изграждане на преработващи предприятия в региона.

„Има мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони, по които е възможно да бъдат изградени. Говоря за подмярка 4.2. за преработвателни предприятия. Разбира се, има и други мерки за подпомагане. Говоря за групи и организации на производители. В момента имаме адекватен инструмент за подпомагане, това са т.нар. оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците.

В момента, когато има вакуум от мерки за подпомагане, това е удачен инструмент, с които биха могли и са допустими изграждането на такива инвестиции за преработка, хладилни складове, за първична обработка на черешата, тъй като тя е изключително експортен продукт и призовавам повечето земеделци да се поинтересуват за създаването на такива организации на производители“, допълни Маринов.

Стопаните бяха запознати с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“ и с преговорния процес на ниво Европейски съюз за Общата селскостопанска политика след 2020 г.