На 28.03.2019 г. в Дом на техниката - Кюстендил се проведе Съвместна информационна среща семинар на тема: „Растителна защита на овощните видове“ организирана от Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил, Селскостопанска академия - Институт по земеделие – Кюстендил и Българска агенция по безопасност на храните – ОДБХ – Кюстендил.
На мероприятието присъстваха над 70 земеделски стопани и професионални агрономи. Доц. д-р Анелия Борисова - Крумова, представи на земеделските стопани икономически важни болести и неприятели по черешата и сливата , както и подходящи средства за контролa им. Акцент беше поставен и върху новите карантинни вредители за страна, като Drosophila suzukii и Xylella fastidiosa, възможността за мониторинга им и последващ контрол.
Ас. д-р Вилина Петрова запозна присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълката и крушата. Лекторът представи и примерни схеми за борба с вредителите, както и разрешените средства за растителна защита.
Главен инспектор Милена Коцева от о-л. Растителна защита към ОДБХ Кюстендил информира земеделските стопани относно опасността от замърсяване на земеделската продукция с пестициди и вредното им влияние върху човешкият организъм.
Експерта от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитото на малки земеделски стопанства.

 

На 15.03.2019 г. се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил и Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил – Открит ден под надслов „Добри практики в овощарството “.
Интересът към мероприятието и тази година беше много голям. Открития ден посетиха над 100 земеделски стопани, любители и професионални овощари.
През първата част на събитието доц. д-р Анелия Крумова и гл. ас. д-р. Вилина Петрова от Институт по земеделие Кюстендил запознаха присъстващите с основните икономически важни вредители по черешата, сливата и ябълката. Лекторите представиха също така и схеми за борба с вредителите и конкретни препоръки за извеждане на растителнозащитните мероприятия в градините.
Гл. ас. д-р Анелия Здравкова представи на гостите, системи за торене при трайните насаждения. Лекторът акцентира върху визуалните признаци на недостиг на микро и макро елементи при овощните.
През втората част на открития ден доц. д-р Димитър Сотиров демонстрира на присъстващите различни методи и техники на присаждане при овощните видове: "Т образ", "Чип бъдинг", "Разцеп", "Под кора", "Кози крак", "Обикновена копулация", "Подобрена копулация" и „Страничен зарез".
Лекторът изтъкна предимствата и недостатъците на всеки един от методите на присаждане, както и подходящите периоди за извършването им.
Ас. Таня Симеонова направи демонстративна резитба на ябълка и череша. Демонстраторът показа детайлно, както резитба за формиране на младите насаждения така също и резитба за плододаване при по-стари насаждения. Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането им.
Експерта от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитото на малки земеделски стопанства“

 

Открит ден „Добри практики в овощарството" организират Институт по Земеделие - Кюстендил и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието .

В програмата са включени лекции на темите:

  • Борба с болести и неприятели по череша, слива и ябълка

/доц. д-р А. Борисова-Крумова; гл. ас. д-р В. Петрова/

  • Торене при овощните видове /гл. ас. д-р А. Здравкова/
  • Методи и техники на присаждане при овощните видове

/доц. д-р Д. Сотиров/

  • Демонстративна резитба при овощните видове

/ас. Т. Симеонова/

  • Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

/експерти от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил/

Предвидена е и демонстративна резитба при овощните видове, както и информация за възможностите за подпомагане по мерките от Програмата заü развитие на селските райони 2014-2020 (експерти от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил)

Мероприятието ще се проведе на 15 март, от 10.00 часа в Институт по земеделие-Кюстендил.

ТО на НТС - Кюстендил информира всички, които желаят, че могат да посетят открития ден „Добри практики в овощарството", като научат полезни неща и заедно да продължим славата на Кюстендил, като овощна градина на страната ни.

БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ КЮСТЕНДИЛ
ТЕРЕТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ КЮСТЕНДИЛ

 

ВИ КАНЯТ
НА ОРГАНИЗИРАНИЯ СЕМИНАР
„ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА ЕФЕКТИВНА БОРБА С ВАРОАТОЗАТА”

ЛЕКТОР д-р Петко Цачев
МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2019 г от 18.00ч./ПОНЕДЕЛНИК/ В ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА КЮСТЕНДИЛ ет.2,зала № 4
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИСЪСТВАТ

Предлагаме Ви да се запознаете с отзвука от Съвместна информационна среща - семинар на тема: „НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛИНА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД“, предоставен ни от  Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил - (СС/ТООКн/НССЗ)

 На 26.11.2018 г. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща - семинар на тема „Новости в технологията на отглеждане на пчелни семейства. Необходими дейности за подготовка на пчелина за зимния период“, организиран от НССЗ, TОO – Кюстендил, ССА – Институт по животновъдни науки - Костинброд. На мероприятието присъстваха 34 земеделски стопани – пчелари и други заинтересовани лица от област Кюстендил.
На събитието доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки - Костинброд, представи на земеделските стопани подходящото време за зазимяване на пчелните семейства и поведението на пчелното кълбо в кошера при естествено зимуване. Лекторът акцентира върху мерките, които трябва да се вземат за опазване на пчелните семейства от загиване през зимата и подготовката им за добър старт през новия сезон. Фермерите бяха запознати с подходящото подхранването на пчелното семейство през различните етапи от неговото развитие, също така и мерки за запазване на топлината в пчелното гнездо през зимния период. През втората част на семинара доц. д-р Пламен Христов представи на фермерите иновативни решения на пчеларския инвентар за улеснение на пчеларя.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил разясниха различните възможности за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Предлагаме Ви и брошура в помощ на пчеларите. Ето вижте: