На 23 февруари 2023 година в Дом на техниката - Кюстендил се проведе работна среща по Проект: BG16M1OP002-3.0006-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър "Бъдещи перспективи".
Организатор на срещата е Регионална дирекция по горите - Кюстендил.

pespektivi-1
pespektivi-2
pespektivi-3
pespektivi-4
pespektivi-5
pespektivi-6

На 24 февруари 2023 година (петък) от 10.00 часа в Дом на наука и техниката - Кюстендил, бул. "Македония"2 ще се проведе Информационна среща на тема: "Взможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделските и селските райони за периода 2023 - 2027 година. Организатор е Национална служба за съвети в земеделието - Териториален областен офис - Кюстендил.
Заповядайте.
Предлагаме Ви Поканата и Програмата на срещата

 

На 21 декември 2022 година се проведе заседание на Управителния съвет на  Териториалната организация  на НТС - Кюстендил.
Особено вълнуващо бе връчването на "Златна значка на ФНТС" за инж. Александър Христов - за личен принос и заслуги в дейността на Федерацията на НТС
Александър Христов е свързан повече от 50 години с дейността на Териториалната организация на НТС - Кюстендил и наградата е напълно заслужена
Честита награда!
Членовете на Управителния съвет на ТО на НТС пожелаваме на Христов дълъг живот и все така да бъде активен сътрудник на ТО на НТС - Кюстендил

gramota-2
gramota-3
gramota-4

 

На 15.12.2022 г. се проведе информационно-обучителен семинар на тема „Иновативни технологии прилагани в малки овощарски стопанства, връзката им с климатичните промени и управление на растителните остатъци“. Семинарът бе организиран от Национална служба за съвети в земеделието - TОO – Кюстендил и Аграрен университет - Пловдив.
Предоставяме Ви информация за провеждането на семинара.

На 16 декември (петък) 2022 година от 17 часа в Дом на науката и техниката  Кюстендил ще се проведе семинар: „ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ВАРОАТОЗАТА ПРИ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

Повече информация може да намерите тук.